Akce, aktivity

Aktuality

Soutěž pro předplatitele Života víry!

Každý, kdo si zaplatí předplatné ŽV na rok 2019 do 29. 12., bude zařazen do slosování o hodnotné ceny. Platí i pro dárkové předplatné!
Bližší informace zde.

[14. 11. 2018]

Kalendář akcí + modlitby

Opět jsme aktualizovali Kalendář křesťanských akcí a náměty k přímluvným modlitbám za ČR (nyní již i na listopad).

[24. 10. 2018]

Novinka z Nakladatelství KMS

Doporučujeme Vám knihu Každý den s Bohem od Dana Drápala.

[15. 10. 2018]

Přihlášky na akci KMS

Nezapomeňte se včas přihlásit na seminář o induktivním studiu Bible „Biblí krok za krokem“ (18.–19. 1., Praha).

[9. 10. 2018]

Document Actions

Dětská konference

by Vlada last modified 09. 05. 2018 20:13

Dětská konference (DK) je pořádána letos již osmnáctým rokem sdružením Samuel, Biblická práce pro děti. Koná se souběžně s Křesťanskou konferencí (KK) 6.–8. 7. 2018, pořádanou Křesťanskou misijní společností. Rodiče tak mohou zároveň využít možnosti zúčastnit se KK, zatímco jejich děti mají plnohodnotný program.

 • DK předškolnítři dny plné objevů a zážitků

 • setkání s živou, jednoznačnou vírou

 • povzbuzení v kruhu dalších věřících dětí

 • bezpečné prostředí v péči zkušených pracovníků s dětmi


Dětská konference 2018logo DK 2018

6.–8. 7., Praha

Téma: Ve službách Krále

Děti se coby rytíři a rytířky nejvyššího Krále přenesou na královský dvůr, kde se zdokonalí v rytířských ctnostech.

Předškolní oddělení (děti ve věku 4–6 let) bude v blízkosti Křesťanské konference, pro děti jsou zajištěny svačiny a oběd. Do předškolního oddělení přijímáme pouze děti rodičů, kteří se zúčastní celé KK a jsou řádně přihlášeni (ideálně na stejné přihlášce spolu s dětmi). Děti mladší 4 let se DK nemohou zúčastnit. Upozorňujeme, že program pro předškolní děti se ne vždy zcela časově kryje s programem KK pro dospělé.

Školní oddělení
(děti ve věku 7–14 let) stráví celé tři dny nabité různorodými aktivitami pod vedením zkušených vedoucích. Děti budou na DK přespávat, a bude tedy potřeba, aby měly s sebou vlastní spacák a karimatku. Plná penze je zajištěna. Vyučováním ve „školní“ části DK letos poslouží např. Dave Patty, Marek Prosner, Michal Klesnil, Vladimír Vácha a další; chvály povede chválicí skupina Václava Třísky.
Upozorňujeme, že nižší konferenční poplatek platí pouze děti rodičů, kteří se zúčastní celé KK a jsou řádně přihlášeni (ideálně na stejné přihlášce spolu s dětmi). Slevu nelze vztáhnout na jiné příbuzné, známé apod.

Bližší informace o Křesťanské konferenci: http://kk.kmspraha.cz


Cílem Dětské konference je především pomoci dětem navázat osobní vztah s Bohem, strávit čas v Boží blízkosti a mezi dalšími věřícími dětmi a v neposlední řadě přispět k jednotě české církve díky otevřeným a přátelským vztahům budovaným už od dětství. Složení účastníků je skutečně pestré – mezi dětmi i vedoucími jsou obvykle zastoupeni členové až dvanácti denominací.

Svědectví, které jsme dostali od rodičů účastnice poslední DK:
„Chci jenom krátce napsat, co si přivezla naše dcera z DK. Prý jste se tam učili s dětmi verš ,Ten, který je ve mně, je silnější než ten, který je ve světě.‘ Druhý den v noci (když už jsme byli doma) se dceři zdál zlý sen, až se z něho probudila. V tu chvíli nahlas řekla tento verš, pak si znovu lehla, usnula a už se jí nic zlého nezdálo. Další noc se to opakovalo a znovu použila tento verš a hned zase klidně usnula. Je skvělé, že ví, co s tím veršem dělat. Mám z toho radost.“


Přihlášky zde.


Cena:

 • předškolní děti: 650 Kč (vč. obědů a svačin)
 • školní děti, které mají rodiče na KK: 990 Kč
 • ostatní školní děti: 1290 Kč
(Pozor, uzávěrka přihlášek už 20. 5.!)

Připomínáme:

 • Není možné přihlásit dítě pouze na některé dny konference.
 • Společnou přihlášku na KK a DK najdete zde.
 • Uzávěrka přihlášek je 20. května 2018.
 • Kapacita DK je limitovaná a zejména u předškolních dětí může být naplněna ještě před 20. květnem.
 • Školní děti rozdělujeme do skupinek podle vlastního uvážení a na vaše ani jejich přání v tomto směru nemůžeme brát ohled. Prosíme, připravte na to své děti. Děkujeme.
 • Všichni přihlášení obdrží e-mail s bližšími informacemi (přesné místo a čas srazu, doporučený seznam věcí apod.). Jestliže tento e-mail neobdržíte do 15. června, kontaktujte nás, prosím.
 • Jestliže se již přihlášené dítě nebude moci z jakéhokoliv důvodu DK zúčastnit, co nejdříve nás prosím o této skutečnosti informujte e-mailem na adresu dk@samuelcz.com. Refundace zaplaceného konferenčního poplatku se řídí následujícími pravidly:
- při odhlášení do 31. 5. bude vráceno 100 % poplatku
- při odhlášení od 1. do 30. 6. bude vráceno 50 % poplatku
- při odhlášení od 1. do 5. 7. bude vráceno 10 % poplatku
- neúčast bez odhlášení – poplatek se nevrací

Videa a fotografie z minulých ročníků

najdete zde.