Akce, aktivity

Aktuality

Modlitební náměty

Inspiraci k přímluvným modlitbám za ČR, kterou otiskuje časopis Život víry, najdete také na našem webu. Body k modlitbám osobním i ve společenství (nyní už i pro březen) jsou zde.

[26. 2. 2018]

Křesťanská konference potřicáté!

6.–8. 7. proběhne v Praze další (již 30.) Křesťanská konference. Na stránce akce již najdete kompletní program, seznam řečníků i kapel.

[26. 2. 2018]

Kalendář akcí

Opět jsme aktualizovali Kalendář křesťanských akcí.

[22. 2. 2018]

Přihlášky na akce „Nežít v čekárně“, „Klinika duše“ a „4x2“

Hlaste se co nejdříve na konferenci pro svobodné Nežít v čekárně (bližší info zde), na seminář o vnitřním uzdravení Klinika duše (bližší info zde) a na pobyt pro manželské páry 4x2 (bližší info zde).

[4. 2. 2018]

Document Actions

Dětská konference

by Vlada last modified 15. 03. 2018 09:19

Dětská konference (DK) je pořádána letos již osmnáctým rokem sdružením Samuel, Biblická práce pro děti. Koná se souběžně s Křesťanskou konferencí (KK) 6. – 8. 7. 2018, pořádanou Křesťanskou misijní společností - mnozí rodiče tak mohou zároveň využít možnosti zúčastnit se KK, zatímco jejich děti mají plnohodnotný program.

Letošní téma: Ve službách Krále – děti se coby rytíři a rytířky Nejvyššího Krále přenesou na královský dvůr, kde se zdokonalí v rytířských ctnostech...

DK každoročně hostí děti z celé České republiky. Předškolní oddělení (děti ve věku 4-6 let) bude v blízkosti KK a program je vždy dopoledne a část odpoledne (vč. oběda). Školní oddělení (děti ve věku 7-14 let) stráví celé tři dny (pobytově, vč. stravy a přespání) nabité různorodými aktivitami pod vedením zkušených vedoucích. Vyučováním ve “školní” části DK přitom letos poslouží např. Dave Patty, Marek Prosner, Michal Klesnil, Vladimír Vácha a další; chvály povede chválicí skupina Václava Třísky.

Cílem Dětské konference je především pomoci dětem navázat osobní vztah s Bohem, strávit čas v Boží blízkosti a mezi dalšími věřícími dětmi a v neposlední řadě přispět k jednotě české církve díky otevřeným a přátelským vztahům budovaným už od dětství. Složení účastníků je skutečně pestré - mezi dětmi i vedoucími jsou obvykle zastoupeni členové až dvanácti denominací.

Zde je svědectví, které jsme dostali od rodičů účastnice poslední DK: Myslím, že každého pracovníka s dětmi potěší, když pak vidí ovoce své práce. Proto chci jenom krátce napsat, co si přivezla naše dcera z DK. Prý jste se tam učili s dětmi verš Silnější je ve mně než ten, který je ve světě. Druhý den v noci (když už jsme byli doma) se dceři zdál zlý sen, až se z něho probudila. V tu chvíli nahlas řekla tento verš, pak si znovu lehla, usnula a už se jí nic zlého nezdálo. Další noc se to opakovalo a znovu použila tento verš a hned zase klidně usnula. Myslím, že je to skvělé, že ví, co s tím veršem dělat a mám z toho radost.

  • DK předškolnítři dny plné objevů a zážitků

  • setkání s živou, jednoznačnou vírou

  • povzbuzení v kruhu dalších věřících dětí

  • bezpečné prostředí v péči zkušených pracovníků s dětmi

 

Video z Dětské konference 2016

najdete zde: http://dk-16.jdem.cz/


Videa a fotografie z minulých ročníků

najdete zde.