Akce, aktivity

Aktuality

Kalendář akcí

Opět jsme aktualizovali Kalendář křesťanských akcí.

[14. 9. 2018]

Modlitební náměty

Inspiraci k přímluvným modlitbám za ČR, kterou otiskuje časopis Život víry, najdete také na našem webu. Body k modlitbám osobním i ve společenství (nyní už i pro září) jsou zde.

[16. 8. 2018]

Nahrávka z KK 2018

Nahrávku všech přednášek a seminářů z Křesťanské konference si můžete objednat zde.

[30. 7. 2018]

Přihlášky na podzimní akce KMS

Spustili jsme přihlášky na podzimní akce KMS:
seminář Místa uzdravení,
konferenci vnitřního uzdravení Jak chutná cesta milosti a
Víkend pro dcery Krále.

[30. 7. 2018]

28. 10. 2018: Vysazování lip století

Kontakt: info@staletekoreny.cz

Stránky věnované akci: http://www.staletekoreny.cz

Uspořádejte ve své obci/městě slavnost k 100. výročí založení ČSR. Může to být v rámci nedělní bohoslužby nebo mimořádné odpolední shromáždění, kam pozvete významné osobnosti svého města. Na závěr všichni společně vysadí lípu století. Pro církev je to přirozená možnost přinést svým spoluobčanům poselství o našich národních hodnotách a také křesťanskou zvěst.