Akce, aktivity

Aktuality

Soutěž pro předplatitele Života víry!

Každý, kdo si zaplatí předplatné ŽV na rok 2019 do 29. 12., bude zařazen do slosování o hodnotné ceny. Platí i pro dárkové předplatné!
Bližší informace zde.

[14. 11. 2018]

Kalendář akcí + modlitby

Opět jsme aktualizovali Kalendář křesťanských akcí a náměty k přímluvným modlitbám za ČR (nyní již i na listopad).

[24. 10. 2018]

Novinka z Nakladatelství KMS

Doporučujeme Vám knihu Každý den s Bohem od Dana Drápala.

[15. 10. 2018]

Přihlášky na akci KMS

Nezapomeňte se včas přihlásit na seminář o induktivním studiu Bible „Biblí krok za krokem“ (18.–19. 1., Praha).

[9. 10. 2018]

Document Actions

Anotace promluv na KK 2018

by tcv last modified 27. 04. 2018 15:25

1. O čem budete na Křesťanské konferenci mluvit?

2. Proč jste se rozhodli přijmout pozvání na letošní Křesťanskou konferenci? Co od ní očekáváte?

 

Jiří Bukovský: Plný milosti a pravdy

1. Když Bůh daroval Mojžíšovi zákon, zjevil mu při té příležitosti své jméno, jehož součástí je „hojný v milosti a pravdě“ (2M 34,6). O staletí později se tentýž Bůh zjevuje v plnosti ve svém Synu. V něm máme možnost spatřit slávu neviditelného Boha a jeho charakter, který vyjadřují slova „plný milosti a pravdy“. Tato promluva bude zamyšlením nad Božím zjevením v Kristu a jeho charakterem vyjádřeným v těchto dvou slovech. Co znamenají a jaký význam to má pro nás?

Mgr. et Mgr. Jiří Bukovský je starším KS Praha a vyučujícím na Evangelickém teologickém semináři. Je starším KS Praha.

 

Dave Patty: Otec, který to nevzdává

1. Těším se na to, že se podělím o významné biblické vhledy o Otci, který se nevzdává. Neúnavně usiluje o vztah s vámi, bojuje za vás a přivádí vás blíž k sobě. Dovědět se o Bohu jako o Otci je naprosto zásadní pro zdraví vaší duše – je to pro ni duchovní kyslík, který jí umožňuje fungovat a růst. V pátek odpoledne vysvětlím, jak může poznání Otcova srdce vnést do každé oblasti vašeho života hlubokou a trvalou proměnu.

2. Křesťanská konference je výjimečným místem, kde se lze setkat s Bohem a slyšet jeho hlas tak, že náš život nezůstane stejný.

Dave Patty je misionář, zakladatel KAM a ředitel mezinárodní organizace Josiah Venture. Je starším CB Frýdlant n. O.

 

Tomáš Hasmanda: Syn ztracený, ale ne zatracený

1. Umíme jako bývalí ztracení sami přijímat ztracené? V čem se odlišujeme od druhých? Jsme lepší? Čím? Pokud všechno, co máme a čím jsme, je jen projev Boží milosti, proč je církev tak plná povýšenosti, tvrdosti, nemilosti a odsuzování druhých, kteří jsou na tom teď tak, jak jsem byl dříve já? Vraťme se k životu ze skutečné milosti a potom budeme skutečnou milost i dávat.

2. Byl jsem pozváním mile překvapený. Očekávám Boží doteky.

Bc. Tomáš Hasmanda je seniorem Středomoravské oblasti Apoštolské církve a pastorem Valašského regionálního sboru.

 

Richard Aryee (UK): Umění následovat (seminář)

1. Věrnost, téma prvního semináře, je klíčovou kvalifikací každého Božího služebníka. Služba v církvi musí probíhat v moci lásky, jednoty a týmové spolupráce. Budu mluvit o tom, jak vybudovat tým služebníků, i o tom co dělat, aby naše služba měla dlouhodobý dopad.

Ve druhém semináři, Stupně nevěrnosti, se budeme zabývat různými fázemi nevěrnosti. Když porozumíme tomu, jak postupuje, budeme se lépe orientovat v tom, co se ve společenství děje, a budeme moci včas předcházet vážnějším problémům.

Richard Aryee je pastorem londýnského sboru Lighthouse Chapel International a spolupracovníkem biskupa Daga Hewarda-Millse z Ghany.

 

Robert Stearns: Strážci na hradbách Jeruzaléma (seminář)

1. Písmo praví: „Můj dům bude nazván domem modlitby pro všechny národy“ (Iz 56,7b). Je tu pozvání pro Prahu a pro celou Českou republiku – pozvání k partnerství s Bohem, abychom svou vizi Božího domu sjednotili s tou jeho. Něco takového se může naplnit pouze horlivou a neutuchající modlitbou, která je základem Božího domu.

Bůh dnes svolává strážce na hradbách pro Sijón (Iz 62,6–7; Am 9,11–15). Když bude Praha pokračovat v podpoře Izraele a modlit se za pokoj Jeruzaléma, bude městem, které bude v této klíčové dějinné době celou oblast strategicky směrovat k Božímu srdci.

Robert Stearns je zakladatelem organizace Eagles’ Wings (Orlí křídla). Jako řečník a vedoucí chval slouží v mnoha zemích světa.

 

Pavel Raus: Být rodičem teenagera (seminář)

1. Mnoho rodičů se u svých dětí obává, že je v daném období nebudou zvládat. Uvědomují si množství pokušení pro dospívající děti (např. sex nebo internet). Také se bojí silných emocí, nedorozumění a konfliktů, nevhodných kamarádů a dalších vlivů. Rád bych proto mluvil o úkolech, které toto období přináší pro teenagera i pro jeho rodiče. Pokusím se také zmínit důležitost přecházejícího dětství, a oblasti, na které je dobré se soustředit během něj. Teenager se v době dospívání staví na vlastní nohy, hledá sám sebe, experimentuje a své vlastní kroky dělá i duchovně. Stále však potřebuje pomoc, podporu, ochranu, ale také vedení, hranice a spolupráci na těchto úkolech s rodiči.

Rodiče typicky zápasí se svojí frustrací, hněvem, strachem, pocitem prohry, vinou a studem. Ztrácejí kontrolu. Uvědomují si, co všechno pokazili a v čem byli nedostateční. A jejich dospívající potomek jejich slabiny dokonale zná.

Rád bych se zastavil také u některých typických zápasů obou stran a konkrétních situací. 

Během tohoto náročného, ale také krásného období Pán jedná jak s teenagery, tak s jejich rodiči. Dává nám příležitost růst a dozrávat v něm, poznávat ho a být na něm závislejší. Ať se děje, co se děje, rodiče své děti během dospívání vlastně jen odevzdávají do Božích dobrých rukou. A v tom nesmírně potřebujeme vzájemné povzbuzení. 

2. Líbí se mi téma letošní konference. Milost a pravdu není snadné spojit. Prolíná se to do mnoha oblastí osobního života, života ve společenství i ve společnosti. Těším se, že budeme moci hledat a slyšet Krista a že nám to pomůže, abychom žili evangelium, ve kterém je obojí spojeno. Těším se na mnohá setkání a na celkové povzbuzení. 

Ing. Pavel Raus, M.A. Clin. Psy, M.A. Theol, Ph.D., je psycholog a pastorační poradce, zakladatel organizace Paraklétos, vyučuje na ETS. Je starším CB Vysoké Mýto.

 

Michal Klesnil: Přijde Ježíš letos? (seminář)

1. Ježíš přijde brzy, i když to možná nebude letos. Chci mluvit o tom, co Bible předpovídá a co nepředpovídá. A o tom, co to pro každého z nás osobně znamená.

2. Povzbuzení. Možnost posloužit ostatním darem, který mi Pán svěřil, a sám si nechat posloužit dary těch druhých.
Ing. Michal Klesnil je ředitelem Nadačního fondu KMS a Nadačního fondu překladu Bible. Je členem KS Praha.

 

Jindřiška Papežová: Doprovázení těžce nemocného (seminář)

1. Vážně nemocný člověk potřebuje někoho, kdo bude s ním, o koho se bude moci opřít, kdo pomůže v těžkých chvílích, porozumí a povzbudí. Abychom neměli obavy nemocným pomáhat, je dobré vědět, jak jim můžeme pomoci, jaké jsou jejich potřeby a jak se v průběhu nemoci mění. Jak pečovat o tělo i o duši. Jak s nemocným komunikovat, na co si dát pozor, čeho se vyvarovat. Jaký by měl být doprovázející, co potřebuje znát, co mu v jeho službě pomůže.

2. Těžká nemoc, stáří, umírání, to jsou témata, kterým se dnešní společnost spíš vyhýbá, přestože je to součást života každého z nás a dříve nebo později se s tímto problémem setkáme. Je dobré být připravený, vědět, co pomáhá, co mohu udělat a jak hledat pomoc v oblastech, kde já pomoci nemohu. Věřím, že když období stáří, nemoci a umírání začneme přijímat jako přirozenou součást života, pomůže to nejen nemocným a seniorům, ale i celé společnosti. Jako křesťané můžeme navíc nemocným pomoci i v oblasti duchovní, která je nedílnou součástí paliativní péče. Jsem vděčná, že Křesťanská konference ve svém programu pamatuje na toto téma. Mám naději, že to může někomu pomoci v jeho situaci nebo službě.

Jindřiška Papežová se tématem dlouhodobě zabývá, spolupracuje s Diakonií AC. Je členkou AC Kutná Hora.

 

Lubomír Ondráček: Zdravá kázeň v církvi

1. Téma konference Bůh se staví proti satanské lži, že milost a pravda stojí proti sobě, že Bůh není současně milostivý i spravedlivý. Milost bez pravdy ztrácí smysl. Promluvím o aplikaci těchto hodnot v praktickém sborovém životě. Tam, kde se z církve ztrácí milostivá kázeň, začne být deformována podstata evangelia Božího království.

2. Účastnil jsem se všech dosavadních konferencí. KK pro mne vždy byla požehnáním. Účastníci konference bývají lidé, kteří touží naplnit Boží záměr ve svém životě. Kázat takovému publiku je výsada i závazek.

Očekávám, že i letos s námi bude Bůh jednat a že lépe uvidíme, jaký je, a pochopíme jeho plány. Mám naději, že mnozí účastníci vstoupí do větší svobody v Kristu. Protože když poznáme Pravdu, tedy samotného Ježíše, budeme svobodní.

Ing. Lubomír Ondráček je předsedou KMS a pastorem KS Praha.

 

Vlado Žák: Výzva pro mladou generaci

1. Aký je rozdiel medzi lacnou milosťou, ktorá vedie k svojvolnosti a kompromisu, a milosťou, ktorá ma činí skutočne slobodným? Božia láska ma vedie k detinskej rozmaznanosti, alebo k zrelosti, kedy sa učím zapierať samého seba a nasledovať Ježiša, aj keby ma to malo stáť život? Stretávam kresťanov, pre ktorých kľúčovou Božou vlastnosťou je prísnosť. Žijú neustále v strachu z toho, či nezlyhajú a či ich Boh príjme. Netešia sa zo života ani zo svojej viery, len kŕčovito žijú život podľa akýchsi pravidiel, zákazov a príkazov. Na druhej strane občas stretnem aj takých, ktorí ospravedlňujú svoj kompromis či hriech pod rúžkom „milujúceho Boha“, ktorý im splní všetko, čo im vidí na očiach... Aký Boh skutočne je v plnosti jeho slávy? Ako to vyzerá, keď sa stretne Božia dokonalá láska a dobrota s jeho dokonalou svätosťou? Ako je možné nežiť v strachu z Boha Otca, a pritom si pestovať svätú bázeň a rešpekt pred svojim Stvoriteľom?

2. Hoci som na KK zatiaľ nikdy nebol, vždy som mal pred ňou veľký rešpekt. :-) Vážim si úsilie všetkých ľudí, ktorí vedú iných k bezkompromisnému životu nasledovania Krista a zároveň utekajú pred zvodom náboženstva, či kázania evanjelia bez moci Ducha Svätého. Nechcem si nenechal újsť to, čo bude Duch Svätý robiť. Verím, že nastáva čas pre Čechy i Slovensko, aby sme ako bratia ruka v ruke povstali z letargie, strachu či beznádeje a stali sa Ježišovými svedkami, ktorí ničia skutky Diabla a prinášajú svetlo a nádej do každej sféry našej spoločnosti! Nič menej od tohto víkendu neočakávam. :-)

Vlado Žák je vedoucím práce s mládeží v AC na Slovensku. Založil a vede sbor „Otcov dom“ v Bratislavě.

 

 

Vedoucí chval

 

Miroslav Grunsberg

2. Křesťanská konference pro mne byla vždy spjatá s očekáváním, že Bůh mluví k jednotlivcům, ale i k širším skupinám a národu. V uplynulých letech jsem to osobně pocítil, zvláště v roce 1998, kdy jsem chtěl se službou chval skončit. Nikomu jsem o tom neřekl, ale Pán promluvil skrze Jamese Golla a Roberta Stearnse: „Horlivost Hospodinova znovu začne pohlcovat tohoto mladého muže. Nezdržuj se, nebraň tomu. Opraš se a povstaň!“ Poté má služba chval nabrala nový vítr do plachet...

Miroslav Grunsberg (dříve Šedivý) je vedoucím chval. Působil ve skupinách Life, Vednevnoci nebo Benjammin’. Je členem KS Praha.

 

David Bukáček (kapela Aioneth)

2. Rádi vedeme Boží lid k tomu, aby uctíval svého Boha. Obzvlášť rádi máme akce, kde se sejdou lidé z různých církví, kteří jsou hladoví po Ježíši a věnují svůj čas, aby společně s ostatními hledali jeho tvář.

Očekáváme otevřené nebe, Boží nadpřirozené jednání a vylití Ducha svatého. Nečekáme nic jiného než to, že Ježíš bude zjevovat svou úžasnou milost a také ukazovat, co je v našich životech lež. Poznáme pravdu a pravda nás vysvobodí!

David Bukáček je vedoucím skupiny Aioneth (dříve MlasK). Je členem KS Praha.

 

Filip Zavřel (kapela Lévi)

2. Naším cílem je ukázat na Ježíše, na to, kým je, a společně ho s jeho lidem chválit, klanět se mu a uctívat ho. Věříme, že v hudbě jde o víc než o slova a melodie. Chceme lidem pomáhat, aby se přiblížili Bohu.

Filip Zavřel je vedoucím skupiny Lévi, předtím byl frontmanem kapely Jedním srdcem. Je členem CB Praha 13.