Akce, aktivity

Aktuality

Kalendář akcí

Opět jsme aktualizovali Kalendář křesťanských akcí.

[22. 2. 2018]

Modlitební náměty

Inspiraci k přímluvným modlitbám za ČR, kterou otiskuje časopis Život víry, najdete také na našem webu. Body k modlitbám osobním i ve společenství (nyní už i pro únor) jsou zde.

[26. 1. 2018]

Přihlášky na konferenci Nežít v čekárně a seminář Klinika duše spuštěny

Již je možné se přihlašovat na konferenci pro svobodné Nežít v čekárně 2018 (bližší info zde) a na seminář o vnitřním uzdravení Klinika duše (bližší info zde).

[4. 1. 2018]

Novinky z Nakladatelství KMS

Doporučujeme Vám knihy Duch svatý: Jsme hořlaví, nebo ohnivzdorní? od Reinharda Bonnkeho nebo Guru zemřel od Rabiho Maharaje.
Dalšími novinkami jsou CD s nahrávkymi z nedávných akcí – Vítězný život v Ježíši (A. Barkóci) a Vyzbrojení (P. Butt, P. Anderson).

[4. 12. 2017]

Document Actions

KK 2016 – představujeme řečníky a témata

by tcv last modified 24. 06. 2016 22:00

Požádali jsme řečníky Křesťanské konference, aby stručně popsali, o čem budou mluvit:


Přednášky

Stanislav Bubik: Zahnat peklo do kouta

Budu mluvit o strachu, odvaze a víře. Strach je nejmocnější zbraň pekla. Křesťané přicházejí o spoustu vyhraných duchovních válek jenom proto, že se bojí. Na druhou stranu je strach důležitým projevem pudu sebezáchovy. Jak najít rovnováhu ve víře? V čem si můžu být jistý, a kde mám být opatrný, abych nezničil sebe, rodinu, firmu ani sbor? Pokud najdeme své povolání, vytěsníme negativní strach z našeho života, učíme se chodit vírou a dokážeme toto vše dělat dostatečně dlouho, zaženeme peklo do kouta.

* Stanislav Bubik je pastorem AC CBH Praha.

 

Daniel Fajfr: Evangelium nejen pro křesťany

Evangelium je dobrá zpráva. Aby ukázalo svoji moc, musí se dostat mezi lidi. Je jako obilné zrno, navenek se zdá suché, ale uvnitř je živé. Je na nás, abychom tomuto Kristovu evangeliu připravili cestu. Existují překážky, které musíme odstranit...

* Daniel Fajfr je předsedou Rady CB a předsedou Ekumenické rady církví.


Ben Fitzgerald: Jde jen o Ježíše

Ježíš je naším vzorem. Tímto vyučováním vám chci pomoci, abyste šli životem tak jako on.

 

Ben Fitzgerald: Proměněné národy

Bůh povolává nejen jednotlivce, ale také celé národy. Objevíme spolu způsoby, jakými si Bůh používá lidi k tomu, aby národy znovu získal pro své království.


Jakub Krátký, Branislav Letko: Proč Boha chválíme

Mnohí sa pripravujú na chvály v každodennom živote. My sa na chválach pripravujeme na každodenný život, aby sme ho mohli žiť v plnosti. Boh nám dal milosť vidieť mnoho svedectiev o jeho dobrote.

* Jakub Krátký a Branislav Letko jsou členy skupiny Lámačské chvály.


Jiří Bukovský: Evropa se mění. A co my?

Na Ukrajině probíhá válka, miliony muslimů stojí na hranicích Evropy a západní společnost se dál vzdaluje od křesťanských hodnot. Kdosi řekl, že našimi sousedy budou na jedné straně vzdělaní bezbožní Evropané a na druhé straně konzervativní muslimové. Jak se na toto soužití připravit a co to pro nás jako křesťany znamená? Můžeme se na budoucnost dívat s nadějí? Rád bych se vrátil k příkladu apoštola Pavla a rané církve, která nesla evangelium věřícím židům a bezbožným pohanům v římské říši své doby. Věřím, že se od nich můžeme ledacos naučit.

* Jiří Bukovský je starším KS Praha a vyučujícím na Evangelickém teologickém semináři.

 


Volitelné semináře


Ben Fitzgerald: Zbavit se strachu z lidí

Naučte se žít se svou skutečnou identitou – jako lidé milovaní Bohem a svobodní od názorů jiných.

 

Mojmír Kallus: Proč stát při Izraeli

V dnešní chaotické době stoupá poptávka po znalcích časů (1Pa 12,33), kteří by dokázali vystihnout Boží jednání a ukázat nám, jak máme reagovat.
Budeme zkoumat trendy, které můžeme najít v Bibli. Zaměříme se na několik případů, kdy je použito slovo „dokud“:
- Část Izraele propadla zatvrzení, avšak jen do té doby, dokud nevejde plný počet pohanů (Ř 11,25).
- Po Jeruzalému budou šlapat pohané, dokud se jejich čas neskončí. (L 21,24)
- „Neboť vám pravím, že mě neuzříte od nynějška až do chvíle, kdy řeknete: ‚Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově‘„. (Mt 23,39)
- On zůstane v nebi až do chvíle, kdy bude všechno nové, jak o tom Bůh od věků mluvil ústy svých svatých proroků. (Sk 3,21)
Tyto trendy souvisejí s příchodem Ježíše a ukazují vzájemné souvislosti mezi stavem židovského národa a stavem církve.

* Mojmír Kallus je předsedou české pobočky Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ).


Petra Poláchová: Otec pozemský vs. Otec nebeský

Chtěla bych posluchače povzbudit k tomu, aby začali vidět Boha jako dokonale milujícího Otce. Čím více si uvědomíme, kým Bůh je, tím více budeme moci odpočinout, ať už v osobním životě či ve službě jemu. Je velmi pravděpodobné, že se budeme muset vypořádat s určitými zátěžemi, které přišly do našeho života prostřednictvím našich pozemských otců, ale nebeský Otec v tom bude s námi.

* Petra Poláchová (CB Ostrava-Poruba) je psycholožka a pastorační poradkyně, je spoluzakladatelkou spolku Immanuel.

 

Bohuslav Zapadlo: Jak sloužit darem proroctví

Proroctví je opravdu pro každého – i v dnešní době. Chci každého, kdo věří v Pána Ježíše, povzbudit, aby prorokoval. Vstupovat do hlubší intenzity prorockého daru není obtížné, když nás k tomu Bůh povolává. Toužím předat, co jsem sám dostal, a rád se budu modlit, aby i ostatní zakusili tu úžasnou milost slyšet Boží hlas pro druhé.

* Bohuslav Zapadlo je členem prorocko-modlitebního týmu KS Praha.

 

Karel Řežábek: Nenápadný jed reptání

Budu mluvit o reptání jako vážném příznaku duchovní koroze. Z Bible víme, že jazyk má velkou moc. Slova nesoucí negativní, destruktivní moc, ať už je to stěžování si, pomluvy a drby nebo právě reptání, mají schopnost nám (i našemu okolí) nejen otrávit a znečistit přítomnost, ale dokážou zkazit i budoucnost.

* Karel Řežábek je pastorem KS Plzeň a lektorem v oblasti osobnostního růstu.

 

Karol Verčimák: Správné hranice ve vztazích

Prečo nevieme povedať nie a prečo dovolíme, aby nás iní ľudia využívali? Ako je možné, že to mnoho rokov nevidíme, a kde sú korene tohto správania? Budeme rozprávať o tom, ako chrániť svoju dôstojnosť a sebaúctu a ako dávať hranice každej neúcte a zneužívaniu.

* Karol Verčimák je bývalý evangelický farář (nyní AC Bardejov), věnuje se poradenské službě a vyučování v rámci Mládeže pre Krista Slovensko.

 

Jakub Krátký, Branislav Letko: Chvála, při které mluví Bůh

Budeme hovoriť o skúsenostiach ako nám Boh zasľúbil a naplnil životy počas chvál. Predstavíme Boha, ktorí má záľubu hovoriť svojim deťom tak priamo, ako sa to len dá.

* Jakub Krátký a Branislav Letko jsou členy skupiny Lámačské chvály.


Pavel Bosman: Humor, který se Bohu líbí?

Než jsem nakreslil svůj první obrázek do Života víry, musel jsem se zamyslet, zda se tím nerouhám Bohu. Postupem času jsem se ubezpečil, že kreslení vtipů je obdarováním, které jsem dostal od Pána. Jako každý duchovní dar má své opodstatnění a důležitost. Rád bych, aby si obhajobu mého obdarování poslechli jak příznivci humoru, tak ti, kteří jsou přesvědčeni, že humor je „kvítím z čertovy zahrádky“.

* Pavel Bosman je dlouholetým karikaturistou Života víry, jeho kreslené vtipy byly vydány i knižně. Je členem KS Cheb.