Akce, aktivity

Aktuality

Kalendář akcí

Opět jsme aktualizovali Kalendář křesťanských akcí.

[22. 5. 2018]

30 dní modliteb za svět islámu

KMS dlouhodobě podporuje mezinárodní iniciativu 30 dní modliteb za svět islámu. Letošní „modlitební příručku“ si můžete stáhnout z našich stránek http://30dni.kmspraha.cz.

[11. 5. 2018]

Modlitební náměty

Inspiraci k přímluvným modlitbám za ČR, kterou otiskuje časopis Život víry, najdete také na našem webu. Body k modlitbám osobním i ve společenství (nyní už i pro květen) jsou zde.

[27. 4. 2018]

Přihlášky na Křesťanskou i Dětskou konferenci spuštěny!

6.–8. 7. proběhne v Praze další (již 30.) Křesťanská konference. Na stránce akce již najdete kompletní program, seznam řečníků i kapel, podrobné anotace promluv a také přihlášky.

[25. 4. 2018]

Document Actions

Náměty k modlitbám

by ao last modified 27. 04. 2018 15:51

Náměty k přímluvným modlitbám nejen za Českou republiku

modlitba


Témata na květen

Díky Bohu
 • že stále chrání naši zemi před přírodními i průmyslovými pohromami a před terorismem
 • že na mnoha místech je církev živá a aktivní a zvěstuje Krista
 • že máme svobodný přístup k Bibli, dokonce v několika českých překladech
Vláda, politika
 • stabilní vláda s důvěrou parlamentu, která bude dobře pracovat; kvalifikovaní, moudří lidé na místech ministrů i nižších vládních úředníků
 • ať neposiluje vliv komunistů a ani jiných protikřesťanských ideologií
 • spolupráce politiků z různých stran na dobrých zákonech
 • ať jsou rostoucí příjmy ekonomiky využity ke snižování dluhu a zdravým investicím
 • pokračování a posilování dobrých vztahů s Izraelem
 • ať Bůh připravuje a do klíčových pozic povolává nové charakterní a věřící lidi
Doprava, stavebnictví
 • kvalitní a efektivní opravy a stavby silnic a dálnic
 • zjednodušení byrokracie ve stavebnictví i celé státní správě
Zdravotnictví
 • rostoucí kvalita všech lékařských fakult
 • ať v ČR dochází k objevům nových účinných léků a léčebných metod
Chudoba, exekuce, školství
 • téměř 900 000(!) Čechů je v exekuci – nalezení zákonného řešení pro nový začátek co největšího počtu z nich a ať se již znovu nezadlužují
 • ať se lidé odvracejí od života na dluh, marnosti a přílišných dotací k tvořivému rozvoji, moudrosti a odpovědnosti
 • ať 9 % obyvatel ČR v „příjmové chudobě“ chce najít a najde cestu k lepšímu životu
 • ať je dostupné bydlení i pro středněpříjmové a chudší obyvatele ČR (spekulativní volný kapitál žene ceny nemovitostí enormně vzhůru)
Církev, evangelizace
 • požehnání pro všechny způsoby šíření evangelia u nás i v zahraničí
 • ať noví věřící rostou ve vztahu s Bohem, pevně zakotví v církvi a zapojují se do služby dalším lidem
 • ať roste milosrdná služba potřebným – nejstarší generace, rozbité rodiny, nemocní, chudí, osamocení...
 • nacházení správných způsobů pro oslovení mladé generace; ať se mnozí mladí lidé setkají s Ježíšem a naplno se mu vydají
 • ať mezi křesťany roste úcta a láska k Písmu
 • ať každý sbor a denominace vidí svá slabá místa a nachází způsoby, jak věci napravit

Témata na duben

Díky Bohu

 • že můžeme svobodně šířit evangelium a lidé se obracejí
 • za rostoucí průměrnou mzdu v ČR (poprvé přes 30 000 Kč)
 • za všechny fungující rodiny, manželství, sbory a křesťanské organizace
 • za pozitivní příklad fungující rodiny olympijské vítězky Ester Ledecké 

 Vláda, politika

 • vznik kvalitní a stabilní vlády s důvěrou parlamentu
 • ať u stran a politiků převažují konstruktivní postoje
 • ať politici pracují v první řadě ve prospěch celé ČR, ne své strany, známých či zahraničních „hráčů“
 • vytvoření a zavedení efektivní koncepce zadržování vody v krajině a únosného využívání půdy a dalších přírodních zdrojů
 • ať Bůh povolá co nejvíce charakterních lidí do podzimních komunálních a senátních voleb
 • ať v ČR nacházejí pomoc pronásledovaní křesťané a dobře se začlení do naší společnosti
 • co nejlepší podmínky velkých vládních tendrů a nákupů (mýtný systém, ČEZ, armádní zakázky, dálnice...)

Bezpečnost, spravedlnost

 • ochrana ČR před pronikáním mafií, teroristů, destruktivních náboženství a ideologií
 • odhalení a přerušení vazeb organizovaného zločinu na politiky, byznys a dotace
 • ať vyšetřovatelé, policisté, vojáci, soudci a novináři dělají dobře svoji práci a Bůh chrání je i jejich rodiny
 • rovnováha mezi základními svobodami a bezpečností (svoboda slova, právo na soukromí vs. cenzura, kontrola elektronické komunizace...)

Slovensko, Visegrádská skupina

 • odhalení a potrestání viníků vraždy novináře Jána Kuciaka (a dalších vražd)
 • Boží milost, pokoj a probuzení pro celé Slovensko
 • ať přibývá věřících a charakterních politiků na všech úrovních jejich (i naší) politiky
 • ať se země střední Evropy obracejí ke Kristu a stále více smysluplně spolupracují

Církev

 • ať děti a dospívající mají v církvi smysluplné vztahy a nacházejí zde duchovní vzory a povzbuzení do vlastního vztahu s Bohem
 • ať povstane nová generace odvážných zvěstovatelů evangelia, kteří budou nejen svými slovy, ale i svým životem ukazovat na Krista
 • ať v církvi nacházejí svůj domov jak intelektuálové, tak lidé založení spíše emocionálně či naopak prakticky
 • růst v Boží moci, moudré a zralé používání duchovních darů na všech úrovních církve
 • požehnání příprav letních akcí – konferencí, táborů, festivalů, sborových dovolených...


Témata na březen

Díky Bohu

 • za dobrý stav české ekonomiky, platební bilanci a blahobyt mnohých
 • za všechna zdravá, fungující společenství křesťanů
 • za jeho milost, pomoc a ochranu všude, kde jsme slabí a nedaří se nám

Vláda, politika

 • kéž nám Bůh dopřeje lepší vládu, než si zasloužíme; moudrost pro premiéra, ministry, jejich poradce, poslance...
 • ať co nejvíce zbožných a spravedlivých lidí získá podporu politických stran i voličů a jsou zvoleni do senátu a do komunálních zastupitelstev
 • ať ČR dál (a více než doposud) podporuje Izrael i pronásledované křesťany po světě
 • ať v ČR i v EU vítězí spravedlnost a ne bezpráví (korupce, byrokracie, ilegální migrace...)

Půjčky, hypotéky, exekuce

 • ať Česká národní banka moudře reguluje úrokovou sazbu, aby se nerozbujela nadměrná inflace (viz enormní růst cen nemovitostí)
 • ať lidé moudře zvažují své úspory, výdaje, půjčky a hypotéky, aby je růst cen a úroků nevedl k bankrotům (a desetiletím ve strachu, že nesplatí hypotéku)
 • zhruba 900 000 lidí v ČR je v exekuci – ať lidé nepodléhají klamům mamonu a reklamy a jsou vysvobozeni z dluhů; ať jsou parametry půjček, exekucí a oddlužení nastaveny tak, aby mnozí dostali druhou šanci

Rodina

 • ČR má největší rozvodovost v EU – kéž si lidé znovu oblíbí manželství a umí ho rozvíjet i chránit
 • cca polovina dětí se rodí a vyrůstá mimo manželství – ať Bůh vstupuje do jejich nejistot a mnohé se obrátí

Církev

 • ať jsou společenství křesťanů místem pokoje, bezpečí a lásky, která přikrývá ekonomické i politické rozdíly
 • ať jsou věřící rodiče dobrým příkladem svým dětem, ty se obrátí a nikdy neodpadnou (Př 22,6)
 • ať Bůh propojuje věřící studenty, zmocňuje je ke svědectví a dává se skrze ně poznávat jejich spolužákům
 • ať co nejvíce křesťanů má (či najde) dobrou práci a jsou na pracovišti světlem
 • požehnání pro místní i celonárodní evangelizační a pre-evangelizační projekty (např. Fusion, Celonárodní čtení Bible, Staleté kořeny, kurzy Alfa...
 • ať se české sbory i jednotliví křesťané stále více zapojují do podpory misie ve světě
 • růst služby vnitřního i fyzického uzdravení
 • požehnání pro březnové a dubnové křesťanské semináře, konference, předvelikonoční evangelizace a další akce

Témata na únor

Díky Bohu

 • druhý nejlepší roční výsledek státního rozpočtu v historii ČR (přesto deficitní)
 • nejméně usmrcených lidí na silnicích v ČR od roku 1961 (přesto jich bylo 502)
 • v ČR stále zůstává svoboda projevu a vyznání a mnozí mají lásku k pravdě 

Prezident

 • ať Bůh žehná panu prezidentovi po celé jeho volební období
 • ať mu Bůh dá milost a moudrost k přijetí dobrých postojů a rozhodnutí
 • ať Bůh prezidenta usvědčuje z hříšných postojů, popř. z jednání, které by škodilo ČR (i kdyby ho „myslel dobře“)
 • ať dojde k personálním změnám na Hradě, aby tam nepůsobili lidé, kteří nepracují primárně ve prospěch ČR

Vláda, EU

 • ať sestaví vládu strany a lidé, kteří budou usilovat o dobro, zvelebení i bezpečí národa
 • ať se noví ministři a jejich týmy rychle zorientují na ministerstvech a správně nastaví priority
 • ať zvažované velké tendry (Temelín/Dukovany a stavby dálnic stovky miliard, rekonstrukce vlaků za 50 miliard, armádní tendry) probíhají účelně, co nejefektivněji a bez korupce
 • ať do ČR nepronikají ideologie, které se staví proti Bohu
 • ať v EU povstanou výrazní politikové, kteří budou správně pojmenovávat příčiny problémů a řešit je

Soudy, právo, vězeňství

 • díky Bohu za potrestání pachatelů solárních podvodů
 • zjednodušení právního systému v ČR, zrychlení soudních procesů, příchod nových soudců, kteří budou usilovat o pravdu a spravedlnost
 • ochrana soudců a jejich rodin
 • ochrana, Boží síla, inspirace a požehnání pro vězeňské kaplany; ať co nejvíce vězňů pozná Ježíše, jsou osvobozeni ze svých svázaností a jejich život je trvale změněn
 • ať se v českých věznicích začnou pořádat kurzy Alfa

Církev

 • ať se církvím daří lépe oslovovat nevěřící evangeliem
 • ať co nejvíc věřících, kteří nikam nechodí, zatouží to dobrém společenství a najdou ho
 • dobré vztahy mezi generacemi v církvi, vzájemná úcta a žehnání
 • ať jednotliví křesťané chodí v Boží moci a rostou v přirozeném, radostném předávání evangelia lidem ve svém okolí
 • ať křesťané hlouběji porozumějí vztahu s Bohem jako s Otcem a přijmou uzdravení i ve vztahu ke svým pozemským otcům; ať ti, do mají děti, také sami jsou co nejlepšími otci a matkami

Převzato z časopisu Život víry, kde tyto náměty pravidelně vycházejí.