Akce, aktivity

Aktuality

Modlitební náměty

Inspiraci k přímluvným modlitbám za ČR, kterou otiskuje časopis Život víry, najdete také na našem webu. Body k modlitbám osobním i ve společenství (nyní už i pro říjen) jsou zde.

[21. 9. 2017]

Kalendář akcí

Opět jsme aktualizovali Kalendář křesťanských akcí.

[24. 8. 2017]

Podzimní akce KMS

Zveme vás na chystané akce KMS – první bude seminář o duchovním boji VyzbrojeníPeterem Buttem z Anglie (6.–7. 10. v Praze).
20.–21. 10. proběhne v Ústí nad Labem modlitební konference Mokon.
Další akcí bude konference se slovenským kazatelem Alexandrem Barkócim Vítězný život v Ježíši (17.–18. 11. v Praze).
Přihlášky na všechny tyto akce jsou již spuštěny!

[8. 8. 2017]

Novinky z Nakladatelství KMS

Právě vyšlo nové CD rappera Enveje Nový svět. Prvních 50 ks i s autogramem!
Další novinkou je poslední kniha Alana Vincenta Království ve válce.
Taky připomínáme skvělou knížku „Bručko a motilonský zázrak“!

[4. 8. 2017]

Document Actions

Náměty k modlitbám

by ao last modified 21. 09. 2017 20:33

Náměty k přímluvným modlitbám nejen za Českou republiku

modlitba


Témata na říjen

Díky Bohu

 • že dopřál vznik Československa v říjnu 1918 a zachovával nás během celé dosavadní historie
 • že můžeme podruhé jako ČR vstoupit do roku „milostivého léta“ (50. rok), kdy se odpouštějí dluhy a může přijít Boží spása (viz 3M 25,10)
 • za všechny, kteří byli požehnáním pro první století našeho státu

Volby, nová vláda

 • ať jsou ještě před volbami odhaleni kandidáti, kteří neříkají pravdu nebo chtějí moc zneužít pro svůj vlastní prospěch
 • ať volby dopadnou lépe, než si náš národ zaslouží, a za poslance jsou zvoleni lidé moudří a poctiví, kteří budou hájit svobodu, pravdu a spravedlnost
 • vznik vlády, která bude mít dobrou dlouhodobou vizi pro rozvoj naší země, zastaví zadlužování státu a prosadí potřebné reformy (zaměřené ne jen na příjemný dnešek, ale na dobrou budoucnost), s lidmi podporujícími Izrael na klíčových místech (premiér, ministr zahraničí)
 • dobré fungování státu a jeho spolupráce s církvemi
 • brzké udělení azylu čínským křesťanům, kteří doma čelí pronásledování a kteří u nás již dva roky čekají na vyřízení svých žádostí
 • prosme dál o milost k pokání pro celou církev a národ (záchrana národa je podle 1Tm 2,4 úběžníkem každé přímluvy za lidi s autoritou)

Evangelizace

 • díky Bohu za všechny obrácené a uzdravené z letošního roku (např. na akci Awakening Europe a mnoha dalších) a za všechny, kdo zvěstují evangelium
 • ať pokračují a rostou veřejné chvály a evangelizace v mnoha městech a lidé se obracejí ke Kristu a jsou uzdravováni
 • ať se nově obrácení zapojují do sborů a je tam o ně postaráno tak, aby z nich vyrostli učedníci
 • ať se ti, kteří odešli zranění, zklamaní z církve, vrátí k živému Bohu i do sborů, kde najdou, co potřebují
 • díky Bohu za vězně, kteří se znovuzrodili při zářijové cestě evangelisty Jana Eriksena po moravských věznicích – ať se pevně drží Ježíše a rostou ve víře

Pastorační služba, poradenství

 • rozvoj pastorační služby ve sborech; ať přibývá moudrých, kvalifikovaných poradců, kteří budou sloužit pod vedením a v moci Ducha svatého
 • ať jsou společenství křesťanů bezpečným místem, kde se ztrápeným, bojujícím či nemocným dostane přijetí, lásky a pomoci

Témata na září

Díky Bohu
 • za všechny, kdo se obrátili k Bohu na Awakening Europe, English Campech, letních festivalech, táborech a dalších akcích
 • za povzbuzení a aktivizaci církve na Awakening Europe
 • za pokračující ochranu ČR před pohromami, terorem, islamizací...

Parlamentní volby 2017

 • ať je v parlamentu co nejvíce věřících a bohabojných – Bůh má takové lidi „v záloze“ i v naší zemi
 • ať jsou zvoleni poslanci, kteří budou dávat přednost spravedlnosti a právu před osobním prospěchem; kteří budou podporovat klasickou rodinu; kteří zabrání nežádoucí centralizaci moci a prohloubení korupce
 • ať se do voleb projeví, kteří kandidáti jsou spravedliví a kteří svévolní
 • ať jsou ti, kteří svádějí národ na zlé cesty (bezbožné ideologie, nemravnost, nezodpovědná likvidace vlastní budoucnosti, mafiánské a korupční praktiky atd.), odstaveni z vlivných míst; oslabení komunistů

Školství, děti, mládež

 • posila a moudrost pro věřící žáky, studenty, učitele a další personál během celého školního roku; požehnání pro křesťanské „domácí školáky“
 • ať děti křesťanů ve školách obstojí a jsou vzorem pro ostatní; ochrana před šikanou
 • ať ze školství odejdou šiřitelé bludných ideologií a do osnov i praxe se vracejí zdravé hodnoty a úcta k nim
 • ať v církvi přibývá kvalitních služebníků pro nejmladší generace a dobře fungují nedělní školy, dorosty, kluby pro mládež atd.
 • ať se děti křesťanů zamilují do Ježíše a nemají jen víru převzatou od rodičů
 • ať je pro mladé křesťany normální svědčit a zjevovat živého Boha příbuzným i kamarádům

Evangelizace, misie

 • ať se křesťané s nasazením modlí a mnoha formami tomuto národu svědčí o Boží lásce a záchraně
 • ať lidé, kteří slyší evangelium anebo se obrátí, najdou své místo v církvi
 • ať v mnoha sborech a městech rostou zralí jedinci i týmy nabízející evangelium a modlitby za uzdravení
 • větší osobní i finanční zapojení české církve do světové misie – vysílání misionářů, adopce na dálku, překládání Bible, podpora křesťanů v problematických zemích, sociální pomoc, práce mezi uprchlíky...

Témata na červenec a srpen

Díky Bohu

 • všechny projevy Božího požehnání pro naši zemi, národ i jednotlivce
 • schválení protikuřáckého zákona; ať ubývá závislostí na nikotinu a nemocí způsobených kouřením
 • trvající mír a ochrana ČR před přírodními i průmyslovými katastrofami a teroristickými útoky
 • ubývá umělých potratů

Rodiny, senioři, zdravotnictví

 • ať si Češi zamilují rodinný život a ať manželství, rodiny i výchova dětí fungují lépe
 • ať Češi výrazně upřednostňují děti a rodinu před vlastním blahobytem a kariérou
 • moudrost a Boží vedení pro rodiče při výchově dětí
 • státní rodinná politika – ať se manželství a rodičovství těší úctě a všeobecné podpoře
 • správně nastavené financování důchodů a péče o seniory; rozvoj křesťanských hospiců
 • požehnání pro zdravotnický a ošetřovatelský personál, aby zakoušeli naplnění a zmocnění v jeho poslání

Politika, ekonomika, právo

 • ať poslanci stihnou do voleb schválit nejdůležitější dobré zákony a ty špatné neprojdou
 • ať jsou zavedena přísnější pravidla pro spotřebitelské úvěry; ochrana lidí před pádem do dluhových pastí a exekucí
 • vyšší efektivita státní správy i státních podniků
 • transparentní a jednoduché právní prostředí a účinná vymahatelnost práva

Vězeňství

 • ať Bůh působí pokání a probuzení ve věznicích mezi vězni i personálem a jejich rodinami
 • uzdravení a obnova pro oběti zločinu a jejich rodiny

Církev

 • ať se požehnání z akce Awakening Europe rozlije do místních sborů a křesťané začnou více šířit evangelium ve svých městech; ochota věřících k oběti
 • zvěstování evangelia bez kompromisů, příkras a zamlčování
 • změna „mediálního obrazu“ církve, větší otevřenost nevěřících ke zprávě o Ježíši
 • větší míra Boží moci a zázraků v církvi i na ulicích
 • růst zdravé pastorační a poradenské služby
 • ať se obracejí další slovenští i čeští Romové a Bůh proměňuje životy jednotlivců i celých komunit
 • moudrost a ochrana pro české misionáře působící v zahraničí
 • sborové dovolené – ať se křesťané sblíží a prohloubí vzájemné vztahy
 • letní tábory, festivaly, English Campy – povzbuzení a posílení mladých křesťanů ve víře

Témata na červen

Díky Bohu

 • že pořád miluje naši zemi a chce ji probudit
 • že mnozí Češi milují pravdu
 • fungující ekonomika a mimořádně nízká nezaměstnanost

Politika, volby

 • ať jsou všichni, kteří našim národům neslouží k dobrému, zbaveni moci a vlivu
 • ať jsou zjeveny motivy kandidátů – ty dobré i ty špatné
 • ať Bůh inspiruje volební kampaně, kandidátky i voliče tak, že po volbách budeme mít co nejspravedlivější a nejčistší vládu, která bude hájit právo a spravedlnost a neotevře ČR islámu ani jiným zhoubným ideologiím
 • prezidentské volby v lednu – ať se hlavou státu stane moudrý a pokorný člověk, který bude morálním vzorem

Zemědělství, životní prostředí, bezpečnost

 • sucho – Česko je třetí nejohroženější stát v Evropě (horší zásoby pitné vody mají jen Malta a Kypr); ať ubývá dlouhých období veder a vhodně přibývá srážek během celého roku
 • ať se začnou ve větší míře zavádět funkční opatření pro zadržování vody v půdě, v krajině
 • ať Bůh drží ochrannou ruku nad ČR (před požáry, přírodními pohromami, terorismem, mafiemi, korupcí atd.)

Církev

 • zvěstování evangelia v lásce, pravdě a Boží moci
 • ochrana pro pastory, faráře, kazatele a další církevní pracovníky; ať dokážou rozlišovat, co je důležité, ať umí odpočívat, ať mají blízké přátele a vztahy založené na důvěře, ochrana před pokušením, selháním
 • požehnání pro křesťanská média; moudrost a posila pro jejich pracovníky
 • pravdivost a otevřenost křesťanů ve vztahu s Bohem, pestrost projevů zbožnosti, růst služby chval a modliteb
 • ať Bůh probouzí a navrací k sobě ty, kteří v něj uvěřili, ale pak vychladli či odešli zpět do světa
 • Boží vedení a ochrana pro české misionáře v zahraničí i pro ty zahraniční u nás
 • růst vyvážené služby uzdravení a vysvobození

Awakening Europe (29. 6. – 2. 7., Praha)

 • zdar celé akce
 • požehnání, moudrost a ochrana pro Bena Fitzgeralda a jeho tým při přípravných akcích i pro všechny pozvané řečníky a hudebníky
 • ať jsou čeští křesťané povzbuzeni k šíření evangelia
 • ať jsou během evangelizací v ulicích lidé uzdravováni a osvobozováni a dějí se zázraky; ať uvěří stovky lidí a najdou svůj domov ve sborech
 • pozitivní role médií
 • finanční zabezpečení

Převzato z časopisu Život víry, kde tyto náměty pravidelně vycházejí.