Akce, aktivity

Aktuality

Modlitební náměty

Inspiraci k přímluvným modlitbám za ČR, kterou otiskuje časopis Život víry, najdete také na našem webu. Body k modlitbám osobním i ve společenství (nyní už i pro duben) jsou zde.

[24. 3. 2017]

Kalendář akcí

Opět jsme aktualizovali Kalendář křesťanských akcí.
POZOR, seminář Chop se pomazání! byl z organizačních důvodů ZRUŠEN!

[16. 3. 2017]

Konference „Vitaminová bomba“

Zveme vás do Kolína na konferenci o vedení chval a křesťanském umění Vitaminová bomba (29. 4. – 1. 5.)! Kompletní program a přihlášky najdete na webu http://vitamin.kmspraha.cz

[15. 3. 2017]

Novinky z Nakladatelství KMS

Právě jsme vydali CD ze semináře „Různé dary, jeden Duch“. Doporučujeme Vám také novou knihu od Lin Buttonové „Matka je důležitá“, která volně navazuje na knihu „Otec je důležitý“.
Dále připomínáme knížky „Lov, nebo zjevení?“ od manželů Ondráčkových nebo „Co to tu děláš, bratře zajíci?“ od Pavla Bosmana.

[17. 2. 2017]

Document Actions

Náměty k modlitbám

by ao last modified 24. 03. 2017 19:47

Náměty k přímluvným modlitbám nejen za Českou republiku

modlitba


Témata na duben

Díky Bohu
 • za návrat Petra Jaška z vězení v Súdánu, za zapojení mnoha křesťanů do jeho podpory a za pomoc politiků a diplomatů při vyjednávání, jež k jeho propuštění vedlo
 • za mezinárodní konferenci o Izraeli v parlamentu ČR 6.–7. 3., za všechny, kteří se na ní podíleli, a za trvající dobré vztahy ČR a Izraele
 • za možnost pořádat Awakening Europe v Praze a za mnohé další konference, semináře či evangelizace
Brexit, EU
 • ať Bůh požehná setkání křesťanů, politiků a dalších v Senátu PČR (10. 4.) a v Evropském parlamentu (27. 4.) a i skrze ně vylije milost na jednání o brexitu (odchod Velké Británie z EU), aby proběhl „sametově“
 • ať se v Evropě neaktivují síly vedoucí k nenávisti, pomstychtivosti a zlu (např. proti Británii, proti muslimům, proti židům...)
 • dobré vztahy mezi EU a Spojenými státy
 • růst „služby Josefů a Danielů“ – ať čeští i světoví politici přijímají Bohem posílané lidi, kteří mají moudrost a zjevení, a dobře s nimi spolupracují
Volební rok v Evropě i v ČR
 • ať jednotlivé státy i celá Evropa činí pokání a odvrací se od temnoty a model k živému Bohu
 • ať se Bůh smiluje a vybere ty nejlepší vládce a vlády (prezident ve Francii, vláda v Nizozemsku, vláda v Německu, v ČR...)
 • ať se nedostávají k moci lidé, kteří by prosazovali destruktivní politiku; ať je národům Evropy zachována svoboda volit si dobro a odmítat zlo (Ř 13,3)
 • ať se na přední místa kandidátek politických stran dostanou charakterní lidé a jsou v podzimních parlamentních volbách také zvoleni
Církev a společnost
 • požehnání pro evangelizační a preevangelizační projekty a ochrana pro všechny, kdo se na nich podílejí; ať se Bůh dotýká zraněných srdcí a dává jim poznat svou lásku
 • ať se na všech shromážděních církve viditelně projevuje Boží moc; vždyť království nespočívá ve slovech, ale v moci (1K 4,20)
 • ať jednotliví křesťané s láskou a citlivostí, ale i s odvahou zvěstují evangelium lidem ve svém okolí
 • ať Bůh své slovo zvěstované nevěřícím viditelně potvrzuje zázraky, aby uvěřili v jednajícího, všemohoucího Boha (Ř 15,19)
 • ať se „marnotratní synové a dcery“ navracejí k Bohu a do církve a naleznou tam přijetí a dobrou službu (L 15)

Témata na březen

Díky Bohu

 • trvající svoboda vyznání a shromažďování; kéž ji dobře využíváme
 • za všechny dobré zaměstnavatele – ať mají zákazníky i dodavatele, aby byla v ČR co nejvyšší zaměstnanost
 • podle dostupných zpráv výrazně poklesl počet nelegálních sázek na internetu

Křesťané, církev

 • život ve svatosti a v očekávání Ježíšova druhého příchodu
 • pevné zakotvení každého křesťana v Bohu a v Bibli, prohloubení vztahu s Kristem
 • růst jednotlivců i společenství v moci a darech Ducha svatého; jejich moudré používání k budování církve
 • růst služby chval
 • otevřenost pro nové formy a tvořivost při oslovování nevěřících evangeliem – ať je zachráněno co nejvíce lidí
 • požehnání pro práci charit, diakonií a neziskových organizací, které pomáhají chudým, nemocným a jinak potřebným lidem
 • moudrost a citlivost pro rodiče při vedení dětí ve víře

Awakening Europe (29. 6. – 2. 7., Praha)

 • moudrost a ochrana pro Bena Fitzgeralda a jeho tým při přípravách
 • ať jsou čeští křesťané povzbuzeni k šíření evangelia
 • ať během evangelizací v ulicích uvěří stovky lidí a najdou svůj domov ve sborech
 • ať je křesťany místními i z okolních zemí využita kapacita stadionu Eden Aréna (21 000 míst)
Pronásledovaní křesťané
 • křesťané trpící v komunistických (Severní Korea, Čína, Kuba), postkomunistických (Bělorusko, Střední Asie) či islámských zemích (Irák, Eritrea, Nigérie, Pákistán, Súdán aj.) – aby obstáli v období zkoušek; obnova a pokoj v zemích rozvrácených násilím
 • zrušení ruského „zákona Jarovové“, který mj. zakazuje sdílení evangelia či scházení domácích skupinek

Uprchlíci

 • křesťané, které islámští bojovníci vyhnali ze Sýrie, Iráku a dalších zemí
 • účinná pomoc potřebným ze strany české vlády a správné rozlišení těch, kdo by chtěli pomoci pouze zneužívat
 • ať se uprchlíci přicházející do našich zemí setkávají s křesťany, přijímají evangelium a dobře se integrují do společnosti

Témata na únor

Díky Bohu

 • fungující manželství a rodiny, kde vládne vzájemná láska a úcta
 • církevní společenství, která zvěstují Krista
 • nečekaný přebytek státního rozpočtu za loňský rok

Rodiny

 • obnova vážnosti instituce rodiny ve společnosti; ať opět vzroste úcta k maminkám, které zůstávají s dětmi doma
 • odvaha k oběti pro mladé rodiny – ať co nejvíce dětí co nejdéle vyrůstá v bezpečném, láskyplném prostředí
 • ať česká vláda podporuje tradiční rodiny s dětmi a nezavádí žádné sociální experimenty

Církev

 • růst úspěšných evangelizačních aktivit (kurzy Alfa, Fusion, English Campy aj.); ať křesťané s odvahou i citlivostí sdílejí dobrou zprávou o Ježíši; ať ho co nejvíce lidí přijme za svého Pána a Zachránce
 • ochrana pro mladé křesťany – ať pevně stojí ve víře, rostou ve vztahu s Ježíšem a rozšiřují ve svém okolí Boží království
 • růst služby jednotlivců i sborů, která bude doprovázena projevy Boží moci a zázraky
 • ať mezi křesťany i nevěřícími roste schopnost úspěšně dotáhnout do konce svá povolání, projekty, práci (Žd 12,2)

Politika, ekonomika

 • ať má český stát (firmy, instituce, školství, nemocnice aj.) poctivé, kvalitní partnery ze světa, kteří pomohou rozvoji
 • moudrost pro centrální bankéře, jak usměrňovat kurz koruny
 • ať přibývá charakterních křesťanských odborníků na místech, kde budou ovlivňovat klíčové lidi a oblasti národa
 • pročištění politické scény do podzimních parlamentních voleb; ať jsou odhaleni svévolníci a na volitelná místa kandidátek se dostanou lidé usilující o dobro naší země, o právo a spravedlnost
 • ať povstanou kvalitní kandidáti na příštího prezidenta (volby v lednu 2018) – ať se hlavou státu stane člověk, který bude morálním vzorem

Zahraniční politika, Izrael

 • Brexit (odluka Velké Británie od EU) – klidný, konstruktivní průběh jednání, co nejméně škod, dobré vztahy EU (resp. ČR) a UK, oboustranně dobré podmínky pro další fungování
 • dobré vztahy mezi ČR/EU a Spojenými státy s jejich novou administrativou v čele s prezidentem Trumpem; kvalitní spolupráce v rámci NATO i v dalších mezinárodních institucích
 • ať vytrvá a prohlubuje se přátelství mezi ČR a Izraelem; ať se ČR nepodílí na případných protiizraelských krocích OSN či EU

Témata na leden

Díky Bohu

 • stabilní vláda, která se i přes dílčí rozpory snaží o dobrou správu země
 • ekonomický růst, nízká nezaměstnanost, fungující soudnictví, zdravotnictví, školství, policie, hasičská služba, vodohospodářství atd.
 • svoboda ke sdílení evangelia, a to i ve veřejném prostoru, např. na ulicích, v nemocnicích, ve školách (což není v dané míře běžné ani v mnoha jiných demokratických zemích)

Zahraniční politika

 • ať země „Visegrádské čtyřky“ efektivně spolupracují ve všem dobrém
 • pokračování a prohlubování spojenectví ČR a Izraele; ať se naše země nepřidává k protiizraelským krokům EU a podle svých možností je blokuje

Pronásledovaní křesťané

 • ať si Evropa všímá utrpení pronásledovaných křesťanů a účinně jim pomáhá; moudrost pro českou vládu a diplomacii v přístupu ke konfliktům a krizím na Blízkém východě, Africe i jinde a k uprchlíkům
 • brzké osvobození českého křesťana Petra Jaška, který je kvůli pomoci súdánským věřícím již přes rok v tamním vězení

Ekonomika

 • ať vláda, vedení krajů i obcí v dobách ekonomického růstu šetří (popř. investují) a neprohlubují zadlužení
 • ať skončí dotační tunely a plýtvání a nejsou schvalovány další; účinný postup proti korupci
 • ať církev hospodaří s majetkem z restitucí tak, že ho využije k dobrému; ochrana před jeho zneužíváním
 • změna systému sociální podpory, aby ji dostávali opravdu potřební a ne ti, kdo nechtějí pracovat nebo bohatnou např. z příspěvků na bydlení
 • ať Česká národní banka skončí či omezí měnové intervence co nejlépe a v pravý čas
 • ať elektronická evidence tržeb skutečně brání daňovým únikům a není zneužívána; efektivní kontrolní mechanismy

Církev

 • efektivní sdílení evangelia životem i slovy
 • ať jsou křesťané rychlí v odpouštění i v uznání vlastních chyb; spravedlivá řešení konfliktů mezi jednotlivci, v rámci společenství i mezi sbory či církvemi; růst mediátorské služby
 • růst jednotlivců i společenství ve zralosti vzájemné ohleduplnosti

Izrael

 • obnova lesů i domů po nedávné vlně zničujících požárů
 • dostatek zimních a jarních dešťů, aby se doplnily zásoby vody
 • moudrost pro vládu a vedení armády, aby dokázaly předvídat možná nebezpečí a připravili se na ně a aby moudře reagovaly na dění v zemi i v jejím okolí

Převzato z časopisu Život víry, kde tyto náměty pravidelně vycházejí.