Akce, aktivity

Aktuality

Soutěž pro předplatitele Života víry!

Každý, kdo si zaplatí předplatné ŽV na rok 2019 do 29. 12., bude zařazen do slosování o hodnotné ceny. Platí i pro dárkové předplatné!
Bližší informace zde.

[14. 11. 2018]

Kalendář akcí + modlitby

Opět jsme aktualizovali Kalendář křesťanských akcí a náměty k přímluvným modlitbám za ČR (nyní již i na listopad).

[24. 10. 2018]

Novinka z Nakladatelství KMS

Doporučujeme Vám knihu Každý den s Bohem od Dana Drápala.

[15. 10. 2018]

Přihlášky na akci KMS

Nezapomeňte se včas přihlásit na seminář o induktivním studiu Bible „Biblí krok za krokem“ (18.–19. 1., Praha).

[9. 10. 2018]

Document Actions

Modlitební konference Mokon

by ao last modified 15. 10. 2018 17:07

Nový impulz pro váš modlitební život

Pravidelná modlitebně-postní konference KMS nabízí příležitost strávit delší čas v Boží přítomnosti při chvalách a modlitbách spolu s modlitebníky z různých sborů z celé ČR. Konference Mokon je svolávána jednou ročně, vždy na podzim.

Náplní těchto konferencí jsou obvykle

  • společné chvály a uctívání Ježíše
  • budování osobního i sborového modlitebního života
  • přímluvy za dlouhodobá i aktuální témata
  • duchovní zápas za Českou republiku
  • společné přistupování k Bohu a hledání jeho tváře

Mokon 2018

Bude v Praze v náhradním termínu, který v nejbližší době zveřejníme.

17:00–17:00 (s noční přestávkou)

Na programu: chvály a modlitby za ČR (v blocích za různé tematické okruhy – jednota církve, uzdravení jizev českého národa, současná politická situace, prorocké podněty z Křesťanské konference, migrační krize a situace v Evropě, modlitby za Izrael, pronásledovaná církev + otázka azylu pro čínské křesťany, internetové evangelizační projekty, duchovní boj za Prahu)

Milí přímluvci,
těším se, že i letos se s vámi setkám na Mokonu. Věřím, že i ve vašem srdci je touha měnit budoucnost naší země modlitbou víry. Všechny bloky, které přípravný tým zadal, jsou pro změnu v naší společnosti důležité. Budeme nejprve v jednotě hledat Boží tvář, připomeneme si prorocké výroky, které zazněly letos na Křesťanské konferenci, budeme volat po Boží moudrosti k migrační krizi, přimlouvat se za politiky, blíží se 400 sté výročí po Bílé hoře a tak budeme volat k Pánu za uvolnění z jařma, společně povedeme duchovní boj za očištění Prahy a budeme žehnat mnohým velmi dobrým křesťanským aktivitám apod. Vzhledem k úkolům, které mám, je i pro mne účast na Mokonu obětí, ale chci se podílet na změně v naší zemi, neboť věřím, že Kristus má s naší zemí ještě důležité záměry. Můžete-li, povzbuďte k účasti i další modlitebníky. Bůh veškerého potěšení ať vás posiluje k dobrému boji víry.
S láskou Petr Šimmer

Pán Ježíš řekl velkou věc: "Opět vám pravím, SHODNOU-LI SE DVA Z VÁS NA ZEMI V PROSBĚ O JAKOUKOLI VĚC, MŮJ NEBESKÝ OTEC JIM TO UČINÍ." Mt 18,19
Víme o tom, že modlitba má velkou moc. Někdy ale zapomínáme na mnohonásobně větší moc společné modlitby. Ale to musí být nejen formální modlitba, ale opravdová, srdečná a plná důvěry v Otce, který svým dětem dává dobré věci. MODLITBA SHODY. Kdekoli se na zemi sejdou dva (či více) lidí a opravdově se vnitřně sjednotí, Pán reaguje na jejich jednotu a společnou modlitbu.
David Loula


Jako vždy je tato konference postní, nápoje zajistíme.
Přespat můžete v místě konání na karimatce a ve spacáku, které si sami přivezete. Vezměte si s sebou také přezůvky a hrnek na nápoje.


Vstupné: 150 Kč (na náklady spojené s pronájmem prostor)


Kontakt: pospisilova@kmspraha.cz



Chcete se dozvědět o dalších křesťanských akcích? Podívejte se na stránku Kalendář křesťanských akcí