Knihkupectví KMS

Vyhledávání

Aktuality

Kalendář akcí

Opět jsme aktualizovali Kalendář křesťanských akcí.

[22. 2. 2018]

Modlitební náměty

Inspiraci k přímluvným modlitbám za ČR, kterou otiskuje časopis Život víry, najdete také na našem webu. Body k modlitbám osobním i ve společenství (nyní už i pro únor) jsou zde.

[26. 1. 2018]

Přihlášky na konferenci Nežít v čekárně a seminář Klinika duše spuštěny

Již je možné se přihlašovat na konferenci pro svobodné Nežít v čekárně 2018 (bližší info zde) a na seminář o vnitřním uzdravení Klinika duše (bližší info zde).

[4. 1. 2018]

Novinky z Nakladatelství KMS

Doporučujeme Vám knihy Duch svatý: Jsme hořlaví, nebo ohnivzdorní? od Reinharda Bonnkeho nebo Guru zemřel od Rabiho Maharaje.
Dalšími novinkami jsou CD s nahrávkymi z nedávných akcí – Vítězný život v Ježíši (A. Barkóci) a Vyzbrojení (P. Butt, P. Anderson).

[4. 12. 2017]

Zobrazit jako: katalog tabulka

Biografie

Podkategorie

W. a C. Boothovi - zakladatelé Armády spásy
Životopis manželů Boothových, zakladatelů Armády spásy
Dwight L. Moody - odvážný zvěstovatel
Biografie jednoho z nejznámějších evangelistů.
Hrabě Zinzendorf
Biografie hraběte Mikuláše Ludvíka Zinzendorfa, saského šlechtice, který stál u vzniku základů obnovené Jednoty bratrské.
Ježíš - Mistrův život
Ojedinělá beletristická práce o Pánu Ježíši Kristu.
John Wesley - Svědek Boží moci
Životopis zakladatele metodismu.
Lewis C.S. - Poutník krajinou fantazie
Novelistickou formou zpracovaná biografie jednoho z největších křesťanských spisovatel moderní doby.
Průkopník - Kaarlo Syvanto
Životní příběhy muže, který kázal evangelium v Izraeli po jeho vzniku.
Říkali mu Pan Letnice
Poutavý příběh Davida du Plessis, který hrál důležitou roli při vzniku charismatického hnutí.
Semone (mlčiaci)
Životní příběh o Boží moci Ki Dong Kima.
Martin Luther
Beletrizovaná biografie muže, jenž navázal na Husovy myšlenky a stal se otcem reformace.
William Carey
Misionář, působící v Indii na přelomu 18. a 19. století.
Když má někdo slavného otce
Syn snad nejznámějšího současného evangelisty Billy Grahama se zamýšlí nad tím, jak je pro syna tak slavného otce nesnadné najít si v životě vlastní cestu.
Svatý Pavel - Apoštol pohanů
Téměř vědecký pokus o životopis apoštola Pavla.
Stránky z mého deníku
Vzpomínky muže, který vzal Boha za slovo.
Jan Kalvín
Biografie jednoho z otců reformace.
Dvě lásky
Povídání o životě se známým křesťanským psychologem
Matouš Stach
Příběh moravského misionáře v Grónsku
Znali svého Boha (2. díl)
Příběhy Božích mužů a žen
Znali svého Boha (1. díl)
Boží mužové a ženy
Christian David
Zakladatel obnovené Jednoty bratrské
Áron
Hospodinův velekněz
Ámos
Boží prorok
Bat-šeba
Žena zapovězená
Marie – žena statečná
Poslední z pěti románů o ženách z rodokomenu Ježíše Krista
Rút
žena z Moábu
Smith Wigglesworth – tajemství jeho moci
Životopis jednoho z největších evangelistů Smithe Wiggleswortha
Silas
Starověký písař
Jónatan
Věrný přítel