Knihkupectví KMS

Vyhledávání

Aktuality

Soutěž pro předplatitele Života víry!

Každý, kdo si zaplatí předplatné ŽV na rok 2019 do 29. 12., bude zařazen do slosování o hodnotné ceny. Platí i pro dárkové předplatné!
Bližší informace zde.

[14. 11. 2018]

Kalendář akcí + modlitby

Opět jsme aktualizovali Kalendář křesťanských akcí a náměty k přímluvným modlitbám za ČR (nyní již i na listopad).

[24. 10. 2018]

Novinka z Nakladatelství KMS

Doporučujeme Vám knihu Každý den s Bohem od Dana Drápala.

[15. 10. 2018]

Přihlášky na akci KMS

Nezapomeňte se včas přihlásit na seminář o induktivním studiu Bible „Biblí krok za krokem“ (18.–19. 1., Praha).

[9. 10. 2018]

Zobrazit jako: katalog tabulka

Principy křesťanského života

Boží dům
Boží plán vysvobození vašeho města z temnoty.
Ani ň
Jak chránit své srdce před smyslností
Evangelizace a Boží svrchovanost
Vztah mezi Boží vůlí a lidskou zodpovědností v otázce spasení a zvěstování evangelia.
Hlad po opravdovosti
Nejste spokojeni se svým duchovním životem?
Choďme Duchem
Pohled na práci Ducha svatého v církvi.
Jak poznat Boží vůli
Praktická příručka pomáhající odhalit Boží vůli pro náš život.
Jdi a už nehřeš
Rozejít se s hříchem radikálně.
Křest - jablko sváru?
Biblický výklad analyzuje podstatu křtu i různá hlediska dnešní křestní praxe.
Křížová cesta
„Opravdová změna začíná“ říká autor knihy R. Hession, „v našem nejhlubším nitru“.
Mé ovce slyší můj hlas
Poselství pro církev, které vzešlo ze životních zkušeností, ne z teorie.
Oheň jeho svatosti
Kniha o svatosti a posvěcení od argentinského pastora Scatagliniho, který dovolil Bohu, aby ho navštívil s úžasnou zkušeností osobní svatosti.
Ovoce Ducha
Cílem jeho knihy je přivést její čtenáře k novým rozhodnutím, k touze žít život s Ježíšem a být obtěžkáni ovocem, které zůstává.
Podmaněn Bohem
Autor ve své knize prorocky ukazuje na hodnotu absolutní pravdy, kterou Bůh zjevuje lidem prostřednictvím Starého i Nového zákona.
Poznej svého učitele
Čím je Duch svatý, cesty, kontakty a život s Duchem svatým. Místo Ducha svatého v Boží rodině.
Přemožen Boží dobrotou
Nejvnitřnější a rozhodující Boží motiv v jednání s námi je naplnit nás svou dobrotou.
Revoluce lásky
Co dělat, abychom odráželi Boží podobu?
Satane, poslyš!
Toto je pravdivý příběh Carlose Annacondie, pokorného muže, jehož služba přinesla úžasné probuzení do Argentiny.
Víra, která činí zázraky
Poslední dobou se hodně hovoří o tom, že Duch svatý chce, aby se v církvi opět projevovala jeho moc, dary, znamení a zázraky.
Víra ve vírech doby
Apologetika v postmoderní době.
Vítězství nad temnotou
Problémy lze přemoci jen když poznáme, kým jsme v Kristu.
Vychutnávat Boží milost
Co pro nás Bůh udělal?
Poznej svého Tatínka
Najít vztah k Bohu jako k Otci...
Když nebe mlčí
Autor se zabývá tím, když Bůh „neodpovídá“ na Vaše modlitby.
Kdo se stará o sirotky, vdovy, chudé a opuštěné?
V této brožurce Derek Prince nabízí možnosti péče o sirotky, vdovy, chudé a opuštěné.
Na cestě
Putování krajinou vlastního srdce
Moc následování
Objev klíč k uvolnění potenciálu, který do tebe Bůh vložil....
Hledání Boží vůle
Mělo by logiku, kdyby Bůh, který řekl, že má plán pro každý život, tento plán skrýval?
Hlad po Bohu
Touha po Bohu vyjádřená půstem a modlitbou.
Povolání k zodpovědné svobodě
Svoboda a zodpovědnost nestojí proti sobě. Jsou to dvě strany téže mince. Jak neupadnout do relativismu a svévole ani do zákonictví?
Breviář hříchu
O věcech, které měly být úplně jinak.
Dá-li Bůh
Puritánský myslitel 17.století ukazuje, jak Bůh pečuje o ty, kteří mu důvěřují.
Cesta za Beránkem
Kristovy vlastnocti jako vzor pro křesťana.
Cestou usmíření
Konfliktním situacím se v životě nikdo z nás patrně nevyhne. Jsou neodmyslitelnou součástí každé společnosti.
Cesta uzdravení
Cesta uzdravení začíná v bodě, kdy si uvědomíme, že chceme větší perspektivu, smysl a vášeň do života...
Krev Ježíše - Používej její moc
Biblická studie na jedno ze základních biblických témat.
Každodenní křesťanství
Jak naplnit všední dny poslušností Boha.
Kristus život náš
O křesťanské etice.
Kalvárie nebo Sinaj
Milost nám umožňuje - nebo vlastně vyžaduje - abychom si pro požehnání přišli s prázdnýma rukama...
Od pondělí do pátku
Jak se Bůh dívá na naše každodenní zaměstnání
Neuhasitelné uctívání
Zpět k srdci uctívání, kde hudba utichá a jde jen o Ježíše.
Otče sjednoť nás
Principy, jak usilovat o jednotu mezi křesťany.
Proč jsme vůbec tady?
Čtyřicetidenní zastavení nad smyslem života
Pravda a křesťanství
Základní otázkou je, čemu věříte o Ježíši...
Prorocká služba
Nejpraktičtější a nejpodrobnější kniha o prorocké službě existující v českém jazyce.
Příprava na Jeho slávu
Jak můžeš být součástí slavného vylití Boží moci a přítomnosti v těchto posledních dnech.
Vášeň pro Ježíše
Prohloubit svou lásku k Bohu. Víš, co Bůh prožívá ve vztahu k tobě?
Vybuduji svoji církev
Jaké má Ježíš záměry se svým lidem?
Vítězná víra
Myšlenky o životě, Kristu, víře.
Vězení s klíčem uvnitř
Kdy, jak a proč odpouštět a prosit o odpuštění
Volání lidského srdce
Pozvání k rozhovoru s Autorem našeho osobního příběhu
Životní zpověď
Autor stručně přibližuje důležité téma, které je v evangelikálních kruzích často opomíjeno.
Žijeme spolu
Požehnání i úskalí života v církvi.
Následování
Výklad kázání na hoře
Získávání učedníků
Studijní příručka pro domácí skupinky
Uzdravení Boží mocí
Proč Ježíš uzdravuje, co uzdravuje, postup při uzdravování.
Neseni třetí vlnou
Ztratilo charismatické hnutí svoji údernost anebo vstupuje do nového období?
Křesťan podnikatel?
Jsou křesťanské hodnoty a podnikání slučitelné?
Únik z vězení
...nemoci, zvyku a zákonictví. Autor v této knize na základě Písma rozvíjí hluboké a zčásti také převratné pohledy na to, jak může nemocný člověk dosáhnout duševního uzdravení a jak zdravý člověk dospěje k duchovní zralosti.
Problémy (ne)jsou požehnáním
Známý vedoucí sboru v Berlíně biblicky dokládá, že za našimi problémy se skrývá nepřevzatá část našeho dědičného podílu.
Hledání a jistota
Autor nabízí hledání odpovědí na nesnadné otázky, a to s hlubokým biblickým vhledem. Třetí vydání dnes už klasického díla.
Život v obecenství
Tělesná přítomnost ostatních křesťanů je pro věřící zdrojem radosti a posily
Přibližte se k Bohu...
Existují dva základní přístupy k životu – dvě cesty.Jeden s sebou přináší tlak, druhý poskytuje svobodu.
Velký příběh
V jakém příběhu jsme se to ocitli?
40 dní s Bohem
Kniha zastavení a průvodce čtyřicetidení cestou za bližším poznámím Boha pro dospívající i dospělé.
V krajině ženských snů
Obnova ženské spirituality
Sexy styl
Krásná, nebo vyzývavá?
Čerstvá víra
Co se stane, když skutečná víra zapálí Boží lid.
Cestou touhy
Pokud jsme skutečně naživu, nikdy nás neopustí touhy a sny...
Uchvácen Kristem
Co nám Ježíš zvěstoval o Bohu? Co vlastně kázal? Co to vlastně zjevoval?
Pět jazyků omluvy
Omluvit se je dobré, správně se omluvit je lepší.
Naše svaté povolání
Pro nás neexistuje nic důležitějšího, než porozumět našemu povolání.
Chcete-li kráčet po vodách, musíte vystoupit z lodi
Vystoupit z lodi tedy vždycky znamená udělat krok víry a pustit se do neznáma.
Na cestě k učednictví
Smyslem existence církve je vychovat učedníky a ne pouze obrácené lidi.
Vášeň pro církev
Jak se do ní zamilovat
Pokyny velkého lékaře
Jak užívat lék Božího slova
Uzdravující Přítomnost
Uzdravení duše skrze sjednocení s Kristem
Láska - cesta k vítězství
Učiňte Boží lásku svým velkým cílem!
Ježíšovy ruce
Získat národy, přivádět církev ke zralosti, vystrojit svaté k dílu služby, vést církev k růstu - kdo to dokáže?
Opusť mentalitu oběti
Jak zvítězit dříve, než by přišla porážka
Dobré ráno, Duchu svatý
Nové české vydání známé knihy o osobním vztahu s Duchem svatým
Putování za celistvostí v Kristu
Jak získat plnost požehnání od Hospodina
Služba osvobozování od zlých duchů
Praktická příručka vycházející z bohaté osobní zkušenosti
Dobrý boj víry
Víra je nejmocnější silou našeho života
Naslouchání Bohu
Opravdu Bůh mluví i dnes?
Znamenitá žena
Portrét zbožné manželky na základě Písma.
Jazyk, kormidlo tvého života
Lidé řídí své osudy tím, jak používají svůj jazyk
Duchu svatý, hladovím po tobě
I vy můžete mít úžasné zkušenosti s Duchem svatým
Základy učednictví
Průvodce budováním tvého života v Kristu
Když nebe pronikne na zem
Průvodce životem v zázracích
Následování Božího plánu pro Tvůj život
Je čas vzít službu Bohu vážně a být vším, čím nás chce mít
Nepromarni svůj život
Jak nezabřednout do života, který nedává smysl
Cesta muže k dospělosti
Životní cíl: činit Boží vůli
Žít bez cíle znamená plýtvat silami a zmařit život.
Hospodin, který tě uzdravuje
Bůh uzdravuje rád. A uzdravuje i dnes
Moc Ježíšovy krve
Jedno z kázání známého evangelisty
Duch svatý – zjevení a průlom
Objevit dimenze Ducha svatého
Vybojované vítězství
Tři klíčové knihy Wolfharda Margiese v jedné: " Problémy (ne)jsou požehnáním" "Dědictví dospělých" "Jak zacházet s poraženým nepřítelem"
Otcovo dítě
Obnovit vášeň k Bohu
Proměňující učednictví
Vztahový přístup k učednictví
Pět tajemství, která musíte objevit
...dříve, než zemřete
Základy křesťanského života
Praktická příručka pro soukromé i skupinové studium
Balíček v ruksaku
Ve vyjetých kolejích nebo v Boží stopě?
Přátelství žen
Dobrá přítelkyně....Pár dobrých tipů kde ji najít, jak ji získat a hlavně jak takovou přítelkyní být.
Uzdravující pomazání
Naučte se spolupracovat s uzdravující Boží mocí – a přijměte, co vám patří!
Miluje mě!
Můžeme důvěřovat Bohu, že nás opravdu miluje? I přes těžké věci, které prožíváme?
Ten nejlepší život
Sedm kroků k životu v plném potenciálu
Zbožnost není zadarmo
Svoboda, zbožnost, nebo zákonictví?
Přijímat Boží víru
Jak prakticky žít víru
Tři bitevní pole
Podrobný pohled na tři oblasti duchovního boje: mysl, církev a nebesa
Výjimečná láska
Pravá Boží přirozenost je láska
Víra – napojení na Boží moc
Co znamená sloužit v moci Ducha svatého
Všichni jsou normální
...na první pohled
Porozumět pomazání
Králův kříž
Život Ježíše a příběh světa
Výjimečný
Život, pro který jste určeni
Živá voda
Mocné vyučování od autora bestselleru Nebeský muž
Poznej skutečného Ježíše
Jasné, čtivé a přesvědčivé vyučování o Kristu
Naše dostatečnost v Kristu
Duchovní vedení
Principy následování Ježíše pro každého věřícího
Obnova srdce
Získejte Kristův charakter skrze proměnu svého ducha
Nástroj v Božích rukou
Lidé, kteří se potřebují změnit, pomáhají ke změně druhým
Dělat těžké věci
Vzpoura teenagerů proti nízkým očekáváním
Operace bez narkózy
Sebevydání Kristu, v manželství, v církvi
Spravedlivý bude žít vírou
Víra je zásadní předpoklad života s Bohem
Budování kultury Božího království
Boží království mezi námi
Základy biblického způsobu života
Přezkoumat a upevnit své základy
Půst
Otvírá dveře k hlubšímu, intimnějšímu a silnějšímu vztahu s Bohem
Deník půstu
Váš osobní 21denní průvodce úspěšným půstem
Jedině milostí
Pozvání na cestu pokoje
Hmatatelné království
Postoje a praktiky prvotní církve pro dnešek
Biblický kurz víry
Víra založená na Božím slovu
Elijášův plášť
Co chce dělat Bůh v tomto čase skrze tebe?
Hledání největšího pokladu
Průvodce nadpřirozenou evangelizací
Nebojte se
Představte si život beze strachu
Základní pravdy
39 lekcí dynamického učednického programu
Základní průvodce službou uzdravování
Vystrojení všech křesťanů k modlitbám za uzdravení
Vysoká škola vděčnosti
Životní příběh známé křesťanské autorky
Ježíšův životní styl
Změnit se a být jako Ježíš
Nebojte se života
Ježíš jako lékař moderního člověka
Uzdravující církev
Jak může místní církev sloužit Boží uzdravující mocí tomuto světu
Uzdravení ducha sirotka
„Nezanechám vás jako sirotky, přijdu k vám.“ (J 14,18)
Proměna života duchovní mocí
Posilni svoji víru a změň svůj život
Jak být vedeni Božím Duchem
Speciální vydání s dosud nepublikovanými texty
Princip čistoty
Boží ochrana na nebezpečných stezkách života
O Boží otcovské lásce
Soubor úvah pastora KS Plzeň
O moudrosti
Zamyšlení nad pojmem moudrost v Bibli a každodenním životě
O odpuštění
Zamyšlení nad sílou odpuštění
O vděčnosti
Vděčnost jako životní styl
Reptání a duchovní koroze
Zhoubný vliv reptání na náš život
Rada hledajícím
S pomocí "Rady hledajícím" poznáte, co vám brání mít hlubší společenství s Kristem. V mnoha případech jste to vy sami
Zjednoduš svůj život
Deset kroků k úklidu tvé duše
Pokora
Tajemství svatosti a radosti
Snění s Bohem
Jak spolupracovat s Bohem na proměně kultury
Bohu na tobě záleží
Objevování tvé skutečné hodnoty a identity v Božích očích
Hostit Boží přítomnost
Odhalení nebeské agendy
Už se nebojím
Jak se zbavit strachu
Ten, který se vrací
Někdy si najdete správnou perspektivu a jindy si najde perspektiva vás
Odvaha nasadit se
Je cenné, když někdo převezme zodpovědnost
Momentum
Co Bůh začne, nikdy nekončí
Udržuj svou lásku zapnutou!
Propojení, komunikace a hranice
Milované princezně
Milostné dopisy od tvého Krále
Rození zázraků
Osobní setkání s Bohem mají moc změnit váš život a svět
Nebe na zemi
Jak dát prostor moci Božího království
Povoláni dobývat
Je čas přijmout vaše osobní povolání
Zvuk nebe, symfonie země
Uctívat tak, jak se to líbí Bohu
Život naplněný chválou
Jak sloužit svatému Bohu?
Morální odpovědnost
Tři rozměry etického rozhodování
Dvě sklizně
Duch Svatý přichází jako déšť, aby nás uschopnil přinést bohatou úrodu
Pracovní sešit Finančního kompasu
Studium pro správcovství financí
Biblické studium financí – Příručka účastníka kurzu
Flexibilní program financí pro každého
Přemožení náboženského ducha
Edice Strhávání duchovních pevností
Tvůj Goliáš na tebe čeká
Jak se vypořádat se svými „lvy, medvědy a Goliáši“?
Moje první zkušenosti s uzdravováním
Kniha je nejen sdílením o autorových začátcích služby uzdravování, ale i jeho osobním svědectvím
Jak budovat víru
Základní věci týkající se víry
Rozhodující okamžiky
Když se lidé setkají s Bohem, začnou měnit svět
Jak přežít poušť
Utrpení se nemusí stát naším cílem. Může být jen cestou k něčemu lepšímu...
Uvolnění zázraků
Uvolnění zázraků skrze víru a modlitbu
Přemožení strachu
Edice Strhávání duchovních pevností
Život v nadpřirozené uzdravující moci
Chodit v Boží uzdravující moci je snadnější, než sis dovedl představit
Hrdinové modlitby - Ann Cutlerová; Daniel Nash; John Smith
Životopisy tří významných modlitebníků působících v osmnáctém a devatenáctém století
Přemožení zmatku
Edice Strhávání duchovních mocností
Kroky k pomazání
Objevte kroky, které vedou k tomu, že budete mít pomazání
Nacházení naděje
Jak se vyrovnat se životem, když nás potká celá řada zkoušek?
Když oslice promluvila
Soubor biblických výkladů Dana Drápala
Skryté místo
Očekávání na Pána a jeho touha po tobě
Poutníkova cesta
Poutníkova cesta z tohoto světa do budoucího
O zkáze Antikrista
O zkáze Antikrista a zabití dvou svědků
Skrytý modlitební život
Modlitební život lze chápat jako stoupání duše před tvář Boží
Přemožení čarodějnictví
Edice Strhávání duchovních pevností
Uzdravování: naživo
Rozhovory a vhledy dvou zkušených Božích mužů
Království ve válce
Známý autor ve své poslední knize ukazuje, jak přímluvná modlitba zahání temnotu, a nabízí prorocký pohled na strukturu a autoritu církve v těchto posledních dnech.
Setkání se spásou
Praktický materiál vysvětlující první kroky na cestě víry
Uvnitř
Hledání cesty k pravdivému křesťanskému životu
Křesťan v plné zbroji
Kniha o duchovním boji v každodenním životě
Neodolatelná církev
Církev pro lidi, kteří nemají rádi církve
Štědrost
Zisk pro toho, kdo dává
Žij dřív, než zemřeš
Probuď se, abys naplnil Boží vůli pro tvůj život
Přemožení žalobce
Edice Strhávání duchovních mocností
Hlubina bezpečnosti
Dílo, které nás neomylně vede k jedinému zdroji života i povzbuzení – Ježíši Kristu
Posilni se v Hospodinu
Uvolni skrytou Boží moc do svého života
Budou vyhánět démony
Co jsou démoni? Jak získávají vstup do životů lidí? Potřebují křesťané někdy osvobození od démonů?
Bůh Otec
Jak poznat Boha jako svého Otce
Duch svatý – jsme hořlaví, nebo ohnivzdorní?
Osvěžující a povzbudivý pohled na Ducha svatého
Přemožení ducha chudoby
Edice Strhávání duchovních pevností
Řeč snů
Kniha přináší vzrušující a objevná fakta o Mistrovi snů a jeho touze s námi komunikovat.
Záhada Ježíšova rodokmenu
Biblické studie III
V čem je rozdíl?
Mužství a ženství, jak je definuje Bible
Nebezpečné povolání
Jedinečné povolání kazatele
Přemožení rasismu
Edice Strhávání duchovních pevností
Dotkl se mě
Můj nejlepší přítel – Duch svatý
Žít jako sůl a světlo
Boží povolání proměnit svět kolem nás
Vize žně
Prorocká vidění posledních dnů
Lítost je důležitá
Dary vyznání a odpuštění
Konečně volný
Od života plného zápasů k životu v čistotě. Osm strategií, jak mocí evangelia zvítězit nad pornografií
Hněv – červ v mém jablku
Jak ze svého života odstranit shnilé ovoce hněvu, které ovlivňuje naše okolí
Uzdravující vděčnost
Jak nás děkování, chvála a uctívání otevírá pro Boží jednání
Dopis od milujícího Otce
Poznejte pravou tvář nebeského Otce skrze jeho slovo!
Poutníkův návrat
Alegorická obhajoba křesťanství, rozumu a romantismu
Tři domy
Svět je v pohybu. Je plný nespokojenosti, zmatku a touhy po proměně. Je nějaké řešení?
Změna přináší uzdravení
Jak pochopit svou minulost a zajistit si tak zdravou budoucnost?
Jak si udržet zázrak
Přijmi Boží požehnání a nenech se o ně připravit
Klinika duše
Jak nalézt svobodu a Kristu a být svobodný od svázaností