Úvod KMS
>
Kalendář akcí
 

Kalendář akcí

 

Křesťané ve veřejném prostoru

3. října, 9 – 17 hod.,
KMS
seminář
 
Kde: Praha 8, sbor KS, Na Žertvách 23 (metro B "Palmovka")
Pořádá: Křesťanská misijní společnost
Kontakt:

kancelar@kmspraha.cz


Přidat do Google kalendáře
Přihláška/informace zde
 

AKTUÁLNĚ:

ZÁZNAM ZE SEMINÁŘE JE K ZAKOUPENÍ ZDE

1.Tim. 2,1: Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc…

Kdo má dnes v rukou moc? OSN, EU, NATO? Mají vliv na společnost jen politici, tajné služby, lobbisté a velcí podnikatelé nebo také lidé v médiích, soudci, umělci či učitelé?

Vnímáte, že Vaše služba společnosti má být v rámci úřadů, soudů, radnic nebo u policie, v armádě či v mezinárodních organizacích? Jaké otázky v této službě křesťané řeší?

Připravili jsme pro Vás seminář, který Vám může pomoci v orientaci, co obnáší práce na ministerstvech, na radnicích, v médiích veřejné služby resp. obecně ve veřejném prostoru.

V rámci semináře je plánováno vystoupení 6 řečníků s tím, že každý bude věnovat asi 25 minut prezentaci svých zkušeností s působením ve veřejném sektoru příp. zkoušek, kterými v osobním, profesním nebo duchovním životě procházel a 25 minut Vašim dotazům.

Řečníky jsme vybírali z různých denominací a z různých profesních skupin. Řečníci, kteří spolupracují s některým politickým uskupením, nám přislíbili, že nebudou propagovat „svou“ stranu nebo hnutí, ale budou sdílet hlavně dilemata, které křesťan může v politice řešit.


Program semináře

 

9.00-9.50 Křesťané v Parlamentu: PhDr. Zdeněk Papoušek, senátor za Brno-město

10.00-10.50 Křesťané na soudech: Mgr. Ondřej Kubů, soudce Okresního soudu v Táboře

11.00-11.50 Křesťané v komunální politice: Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města Vsetín

 

12.00-13.00 Přestávka na oběd

 

13.00-13.50 Křesťané v oblasti vzdělávání: Jan Kuklínek, Škola pro Život KAM

14.00-14.50 Křesťanský lobbing: Karel Sedláček, Česká společnost přátel Izraele

15.00-15.50 Křesťané v médiích: Jiří Zajíc, bývalý místopředseda Rady České televize

16.00-16.50 Panelová diskuse: moderuje Mgr. Libor Michálek, MPA, VIZE pro Česko

 

Cena při přihlášení předem do 30. 9. 2020: 280 Kč

Cena na místě: 350 Kč

Přihlašování je již uzavřeno, můžete přijít přímo na místo, stále jsou volná místa.


Anotace vystoupení řečníků na semináři

Jiří Růžička je pro řadu občanů Vsetína známou osobností. Jsou lidé, kteří jej zdraví s úsměvem a stejně tak existují lidé, kteří při setkání raději "přejdou na protější chodník". Práce starosty je spojena s odpovědností a permanentním tlakem ze strany veřejnosti, médií a kolegů jak z radniční opozice, tak někdy i z řad koalice. Práce starosty tedy zdaleka není jen o "střihání pásek". Jak může křesťan obstát, když má odpovědnost za nalezení cesty k úspěšnému naplnění klíčových projektů, k zajištění dobrého fungování města a úřadu?

Jiří Zajíc ve svém vystoupení přiblíží čtyři situace, které zažil v mediálním světě. Dostal se do konfliktu s trojí podobou moci a jednou do konfliktu s loajalitou: V Českém rozhlasu se zaměstnavatelem, v Radě České televize s politickými stranami, jako analytik Rady pro rozhlasové a televizní vysílání s komerčními médii a konečně jako křesťanský publicista – v případě loajality – s vlastní církví. Ve všech situacích obstál jako křesťan i jako profesionál.

Ondřej Kubů, soudce Okresního soudu v Táboře je lídrem skupiny křesťanských právníků. Ve svém vystoupení se zaměří na otázky typu: „Jak reagovat na zlé jednání lidí? Jak mocné (a nemocné) jsou nástroje trestní justice? Můžeme se podílet na nápravě tohoto světa prostřednictvím soudů? Může být trestný čin příležitostí, jak předejít ještě většímu zlu, tedy postavit se spáchanému zlu s milostí, díky níž se život může vydat cestou lásky a péče?

Jan Kuklínek působí jako správce fondů F-nadace a jako manažer v Síti křesťanských učitelů. Bude se věnovat otázkám typu: Jaký vliv mají křesťané ve školách? Jaké jsou aktivity sítě křesťanských učitelů (situcitelu.cz) a Školy pro Život Křesťanské akademie mladých skoly.kam.cz? Jak mohou křesťané přispět k formování hodnot studentů skrze projekty typu Komenský 2020 apod.?

Karel Sedláček působí jako výkonný místopředseda České společnosti přátel Izraele. Díky jeho „lobbingu“ (samozřejmě v pozitivním slova smyslu:) a hlavně díky Boží milosti, která jej provází, přijal Parlament ČR řadu usnesení na podporu Izraele. Ve svém vystoupení se zaměří na tyto témata: Jaký je smysl a cíl naší spolupráce s poslanci a senátory? Jak důležité jsou modlitby našich bratrů a sester? Jak budovat mosty důvěry a informační linky?

 
festival
Festival Na výšinách
4. září, 11 – 21 hod.
Praha, park na Petříně

5. ročník hudebního open-air festivalu

 
Den pro rodinu 2021
11. září, 14 hod.
Praha

 
Škola uctívání 2021
11. září – 18. září, 18 hod.
Nové Město pod Smrkem, J-camp, 5. května 1053

 
konference
Connected - NOVÝ TERMÍN
17. září – 19. září, 18 hod.
Mikulov, modlitebna ECM, Purkyňova 177/2A

konference mládeže ECM

 
Precept Leader Academy – Tudy ne, Jonáši! ONLINE
23. září – 25. září

 
konference
konference 7 vrchů
24. září – 25. září
Brno

 
konference
MoMokon (změna termínu)
1. října – 2. října
Ostrava, sbor KS, V Záhonu 1

4. ročník Moravské modlitební konference

 
koncert
Labyrint
1. října – 22. října
Olomouc, Ostrava, Praha

Scénické oratorium

 
festival
Loud and Proud
1. října – 2. října
DE, Betzdorf

křesťanský rockový festival

 
koncert
Večer chval se skupinou Timothy
3. října, 18 hod.
Praha 8, KD Ládví, Burešova 1661, metro C „Ládví“

 
Sjezd dorostů Církve bratrské
28. října – 31. října
místa v regionech budou upřesněna

 
seminář
Otcovo srdce v Želivu (listopad)
4. listopadu – 9. listopadu
Želiv, Klášter premonstrátů Želiv 122

seminář o Boží lásce

 
konference
Global Leadership Summit HK
5. listopadu – 6. listopadu
Hradec Králové, Bio Central, ulice Karla IV. 774

konference o vůdcovství, inovaci a změně

 
seminář
Otcovo srdce ve Vranově u Brna
11. listopadu – 16. listopadu
Vranov u Brna

seminář o Boží lásce

 
Global Leadership Summit Brno
12. listopadu – 13. listopadu
Brno, divadlo Scala, Moravské nám. 127/3

konference o vůdcovství, inovaci a změně

 

Archiv akcí