Křesťanská konference 2023

Dětská konference 2023

SPOLEČNÁ PŘIHLÁŠKA

  Pokyny pro vyplnění přihlašovacího formuláře

  Před přihlašováním věnujte prosím chvilku pozornosti následujícím pokynům, ušetříte tím čas sobě i pracovníkům KMS, kteří budou přihlášky zpracovávat. Děkujeme.

 1. V úvodní sekci formuláře nejprve vyplňte kontaktní údaje osoby zodpovědné za přihlášku (v případě DK rodiče) a klikněte na tlačítko Pokračovat.
 2. Pokud se přihlašující účastní KK, zvolte z nabídky, zda se účastní jako jednotlivec či spolu s manželem/manželkou (zvýhodněná cena); jestliže pouze přihlašujete školní děti na DK, zvolte příslušnou variantu, a poté klikněte na tlačítko Pokračovat. Na DK pro předškolní děti lze hlásit pouze děti rodičů, kteří se účastní KK!
 3. Vyplňte údaje za právě přihlašovanou osobu (v případě manželského páru nejprve za manžela a poté za manželku – viz záhlaví sekcí); tučně zvýrazněné údaje jsou povinné. Po zadání všech údajů klikněte na tlačítko Pokračovat. Důležité: Přihlášení na semináře povinné není, ale kapacita místností pro semináře je určována podle přihlášek a u některých seminářů proto nemusí být účast bez předchozího přihlášení z kapacitních důvodů možná.
 4. Přihlašujete-li více osob najednou, zvolte v sekci Přidat další osobu do přihlášky variantu přihlášení, klikněte na tlačítko Přidat a vyplňte údaje za další osobu. Opakujte tento bod, dokud do přihlášky nezadáte všechny vámi přihlašované osoby.
 5. Děti do 15ti let, které se s rodiči účastní "dospělácké" KK, přihlašujte stejně jako dospělé, nárok na vstup zdarma počítač pozná dle data narození.
 6. Částka za ubytování/stravování (školní děti) resp. obědy+svačiny (předškoláci) je zahrnuta do konferenční poplatku za DK. Volbou "Rodiče se účastní KK" na přihlášce dítěte se rozumí, že alespoň jeden z rodičů je řádně přihlášen na celou KK (ideálně na stejné přihlášce, v opačném případě prosím uveďte do pole Poznámka, kdy/jak byl rodič přihlášen). Slevu (resp. možnost přihlásit dítě na předškolní DK) nelze vztáhnout na jiné rodinné příslušníky.
 7. Máte-li zájem o zajištění ubytování v průběhu KK, klikněte v sekci Dokončit přihlášku na tlačítko Objednat ubytování, poté zvolte požadovaný typ ubytování a vyplňte počty osob pro jednotlivé noci.
 8. Letos je možnost si pro KK objednat předem obědy. Máte-li o ně zájem, klikněte v sekci Dokončit přihlášku na tlačítko Objednat obědy, poté zvolte oběd na požadovaný den a do okýnka napište číslicí počet porcí, o které máte zájem. V ceně jsou 2 chody (polévka nebo salát a hlavní chod - výběr ze 3 jídel). Upozornění: Obědy objednané předem v přihlášce jsou za cenu 160 Kč za 1 oběd. Bez předchozího objednání nemůžeme možnost koupě obědu na místě garantovat.
 9. Pro dokončení přihlášky klikněte na tlačítko Pokračovat k platbě, zkontrolujte počítačem spočítané ceny a zvolte způsob platby. Do pole v sekci Poznámka / informace můžete případně stručně uvést další informace, vztahující se k vaší přihlášce. Důležité: Přihláška je platná až po zaplacení! Pro přiznání zvýhodněné nižší ceny vstupného je rozhodující datum vaší platby na účet KMS, tj. 31. 5. nebo 28. 6., po tomto datu je cena vstupného vyšší. Pokud od nás nedostanete do konce června potvrzovací email o tom, že jsme přijali vaši platbu konferenčního poplatku, přivezte si prosím potvrzení o zaplacení (z vašeho internetového bankovnictví, případně ústřižek složenky) s sebou. Jestliže bude poplatek uhrazen po rozhodném datu (31. 5. nebo 28. 6.), bude při registraci nutno hotově uhradit rozdíl mezi zaplacenou částkou a cenou bez zvýhodnění!
 10. Jesliže jste prováděli dodatečné úpravy přihlášky (přidání/smazání osob, změna ubytování apod.), můžete kliknout na tlačítko Přepočítat pro automatickou opravu cen v sekci Platba.
 11. Jsou-li všechna potřebná pole přihlášky řádně vyplněna, kliknutím na tlačítko Odeslat přihlášku přihlášku závazně potvrdíte a odešlete ke zpracování; o výsledku budete informování na další straně a potvrzení přihlášky (včetně pokynů pro platbu převodem/složenkou a přiděleného specifického symbolu) rovněž obdržíte na zadanou e-mailovou adresu. Důležité: Platbu prosím neslučujte s placením dalších přihlášek, plaťte přesnou částku uvedenou na přihlášce a důsledně uveďte jak variabilní symbol akce, tak přidělený specifický symbol, který je pro každou přihlášku jedinečný, velice tím usnadníte zpracování přihlášky. Děkujeme.

Pokračovat na přihlašovací formulář