Náměty k modlitbám

 

Náměty k přímluvným modlitbám nejen za Českou republiku


Témata na červenec a srpen

Díky Bohu

 • další pokles případů nákazy covidem-19, oslabování pandemie; návrat k normálnějšímu životu
 • chladné a vlhké jaro, díky kterému se zpomalilo množení kůrovce a doplnila se voda v půdě
 • žijeme v krásné, bezpečné a bohaté zemi

Životní prostředí, zemědělství

 • ať jsou moudře spravována odvětví, jichž se dotýkají regulace EU (teplárny, energetika, výroba aut...)
 • ať se realizují efektivní opatření proti povodním, suchu, kůrovci a ničení přírody
 • lepší ochrana orné půdy, lesů, vody a přírodních zdrojů v celé ČR, dobré hospodaření s nimi
 • dobrá letošní úroda obilí, brambor, zeleniny, ovoce...

Politika, vláda, volby

 • ať vychází najevo pravda o politických stranách a chystaných plánech po volbách; ať jsou z kandidátek odstraněni lidé bezcharakterní, úplatní, se zlými úmysly
 • ať nejsou do voleb udělána špatná rozhodnutí velkého dosahu (velké tendry s korupčním potenciálem, státní rozpočet...)
 • volba ředitele BIS – současný ředitel Michal Koudelka má zájem pokračovat, vláda ho chválí, ale staví se proti němu prezident Miloš Zeman
 • ať není schváleno „manželství pro všechny“ s možností adopce dětí stejnopohlavními páry
 • rychlejší udělování azylu křesťanským uprchlíkům

Zdravotnictví

 • požehnání všem pracovníkům ve zdravotnictví a sociálních službách a jejich rodinám láskou, novými silami a chutí dál pomáhat
 • reforma vzdělávání lékařů i sester, abych jich úspěšně vystudovalo mnohem více a aby zůstávali a pracovali v ČR

Církev

 • prohloubení vztahu k Písmu; ať se jím necháme formovat i vést
 • jasný, biblický a zároveň moudrý a citlivý přístup k lidem s jinou sexuální orientací
 • ať co nejvíce lidí pozná Krista a nachází v církvi láskyplné přijetí
 • ať přibývá českých misionářů v zahraničí; těm současným ať Bůh žehná a chrání je
 • růst kvalitního křesťanského umění (chvalozpěvy, koncertní hudba, výtvarné umění, drama, tanec...)
 • požehnání pro letní konference, festivaly, tábory, sborové dovolené, English campy a další akce


Témata na červen

Díky Bohu

 • zlepšení epidemiologické situace, návrat dětí do škol
 • prohlubující se smíření a úcta mezi katolíky a protestanty
 • fungující policie, dobrá práce rozvědek (mj. odkrývání pravdy ohledně výbuchů ve Vrběticích)
 • vytrvalá podpora a přátelství ČR i SR vůči Izraeli

Společnost, školství

 • ochrana pedagogů i žáků po návratu do škol, obnovení přerušených vztahů, úspěšné dokončení školního roku
 • lidé bez domova – otevřenost pro evangelium; vytrvalost ve víře u těch, kteří se obrátili; požehnání pro ty, kdo jim slouží

Politika, ekonomika

 • výběr kandidátů pro parlamentní volby – bezúhonnost, ochota prosazovat spravedlnost nezávisle na osobních a stranických zájmech
 • obnova korektních vztahů s Ruskem, posílení spolupráce s USA a v rámci Evropy
 • schválení důležitých zákonů parlamentem před volbami, špatné zákony ať neprojdou
 • zastavení růstu veřejného dluhu, dobré hospodaření s veřejnými financemi; správné nastavení státního rozpočtu na příští rok
 • moudrost pro vládu i Českou národní banku v nadcházejícím období růstu inflace
 • obnova podnikání u těch, které zasáhla epidemie

Církev

 • posílení osobní zbožnosti, vztahu s Kristem
 • letní akce – konference, festivaly, tábory: moudrost pro pořadatele vzhledem k měnící se situaci, ochrana zdraví pro účastníky
 • obnova života sborů po uvolnění vládních opatření; touha po společenství u těch, kteří si zvykli být bez bohoslužeb nebo je sledovat jen on-line
 • všímavost k potřebám lidí poznamenaných „covidovým“ rokem, ochota navazovat přátelské vztahy s nevěřícími, touha zvěstovat evangelium a přivádět hledající do sborů
 • internetová evangelizace – ať se mnozí setkají s Ježíšem a najdou svůj domov v církvi
 • růst křesťanských mužů i žen v jejich rolích, spolupráce mezi generacemi
 • požehnání, ochrana a zaopatření pro české misionáře v zahraničí

Izrael

 • ukončení aktuálního konfliktu mezi Izraelem a Palestinci, zastavení násilí, rozbití teroristických sítí; oboustranná vůle k nalezení cesty k mírovému soužití
 • stabilizace vnitřní politiky, sestavení vlády
 • ochrana před vnějšími nepřáteli (Írán, Sýrie, Hizballáh)
 • posílení mírových vztahů s arabskými státy (tzv. abrahamovské smlouvy)

 


Témata na květen

Díky Bohu

 • navzdory omezením se konají kvalitní křesťanské akce, evangelizace, kurzy nebo přenosy bohoslužeb přes internet
 • za všechny věrné křesťanské pracovníky, kteří s láskou slouží církvi i lidem v jejím okolí
 • v naší zemi máme jako křesťané svobodu a nečelíme útlaku
 • Eduard Heger – věřící premiér na Slovensku

Politika, ekonomika

 • výběr kandidátů pro parlamentní volby – bezúhonnost, ochota prosazovat spravedlnost nezávisle na osobních a stranických zájmech
 • moudrost pro vládu, jak vyvést zemi z krize, stagnace a dluhů
 • zastavení růstu státního dluhu, zdrženlivé hospodaření s veřejnými financemi; dobrá reforma důchodového systému
 • ochrana před přílišným růstem inflace a nezaměstnanosti
 • prozíravost pro majitele a manažery firem; ať dělají dobrá rozhodnutí, ať podniky zbytečně nekrachují
 • ať vládní rozhodnutí nedráždí lidi ke vzdoru a národ co nejméně reptá a zlořečí
 • ať velké státní zakázky (dostavby elektráren, dálnice, armádní a IT zakázky aj.) přinesou ČR tu nejlepší hodnotu za dané peníze a jejich zadávání není manipulováno korupčně ani ideologicky
 • omezení vlivu nedemokratických mocností na českou politiku i ekonomiku
 • ať se v ČR nedaří cizím rozvědkám, lobbistům, mafiím a těm, kdo jednají proti zájmům ČR

Společnost, vztahy

 • požehnání pro osamělé, zoufalé... – ať se setkají s Bohem a najdou pomoc a přátelství u něj i u lidí
 • ochrana rodin, manželství, vztahů mezi rodiči a dětmi; ať jsou zvláště křesťanské rodiny příkladem pro své okolí a místem bezpečí a lásky
 • požehnání pro žáky a studenty po roce v distanční výuce – ať se brzy vrátí do normálního režimu a „doženou“, co v uplynulých měsících ztratili (vztahy, dovednosti, vědomosti...); moudrost pro pedagogy, jak při současných okolnostech postupovat

Církev

 • ať se co nejdříve vrátí možnost scházení a pořádání hromadných akcí – bohoslužeb, seminářů, konferencí, evangelizací, koncertů aj.
 • ať křesťané ve společnosti jasně, ale zároveň citlivě a s láskou hájí biblické postoje a hodnoty
 • obnova lásky k Písmu; ať věřící lidé nacházejí inspiraci a posilu v Bibli, zamilují si ji a nechávají se jí oslovovat a proměňovat
 • ať křesťané předávají lidem ve svém okolí Boží lásku a evangelium
 • rozvoj pastorační a poradenské služby pro lidi s duševními problémy

 


Témata na duben

Díky Bohu

 • v naší zemi nejsme jako křesťané pronásledováni, můžeme svobodně vyznávat svou víru a zvěstovat evangelium
 • krása stvoření kolem nás, které odráží slávu Tvůrce
 • dešťové a sněhové srážky v posledních měsících, které ukončily dlouhé období sucha
 • dobré vztahy a spolupráce mezi křesťany z různých církví

Covid-19

 • ať všichni, kdo rozhodují (vláda, Ústřední krizový štáb, ministerstvo zdravotnictví, poslanecká sněmovna, Státní ústav pro kontrolu léčiv...), dělají správná rozhodnutí ve správném čase, aby se podařilo epidemii brzy odvrátit
 • ať se zastaví další šíření viru a ubude nemocných a umírajících
 • urychlení očkování a vývoje léků proti covidu-19
 • požehnání, ochrana a posila pro pracovníky ve zdravotnictví a jejich rodiny
 • ať Bůh potěší ty, kterým umřel někdo blízký, a dá jim poznat svou lásku
 • ať ti, kdo museli zavřít svůj podnik nebo přišli o zaměstnání, brzy najdou jinou práci

Politika, společnost, média

 • brzké vytvoření a schválení nového, spravedlivějšího volebního zákona
 • ať se v politice, médiích, kultuře a dalších oblastech uplatňují spravedliví, poctiví lidé, kterým nejde jen o vlastní prospěch
 • ať se takoví lidé dostanou na kandidátky politických stran a jsou zvoleni; lidé nemravní a nemoudří ať jsou odhaleni a odstraněni
 • ať se neprohlubuje nevraživost a nepřátelství mezi zastánci různých politických stran či myšlenkových směrů; kéž mezi lidmi roste vzájemná úcta, důvěra i odpovědnost
 • ať blížící se předvolební kampaň není „špinavá“
 • ať veřejnoprávní média informují co nejvíce nestranně a nejsou pod politickými tlaky
 • ať se ČR a EU aktivněji zasazují za práva pronásledovaných křesťanů ve světě
 • rychlé udělení azylu čínským uprchlíkům u nás

Církev

 • moudrost a posila pro vedoucí církví a sborů, aby dobře vedli Boží lid v nesnadné době
 • ať jsou křesťané aktivními šiřiteli naděje, povzbuzení a dobré zprávy o Kristu
 • požehnání pro iniciativy, které oslovují nevěřící evangeliem, ať už na internetu nebo jinými formami – kéž mnozí najdou záchranu v Ježíši
 • chystané letní akce (např. Křesťanská konference, festival United a další) – moudrost pro organizátory, jak akce připravovat; ať se mohou konat v prezenční formě

 Převzato z časopisu
Život víry, kde tyto náměty pravidelně vycházejí.

 
 
 
Kontakt

Křesťanská misijní společnost
Primátorská 41
180 00 Praha 8
IČ: 539147
DIČ: CZ00539147

tel.: 284 841 922
e-mail: info@kmspraha.cz

Obchodní podmínky
e-shop: Nakladatelství KMS, s.r.o.
Primátorská 41
180 00 Praha 8
IČ 25703447
DIČ CZ 25703447

 


Klasická verze webu