Náměty k modlitbám

 

Náměty k přímluvným modlitbám nejen za Českou republiku


Témata na listopad

Díky Bohu

 • že před 32 lety odstranil totalitní režim a máme svobodu věřit, volit, podnikat, cestovat...
 • že před 32 lety odstranil totalitní režim a máme svobodu věřit, volit, podnikat, cestovat...
 • fungující i nově zakládané křesťanské školy, křesťanská média a velká šíře dalších možností předávat evangelium a být požehnáním pro společnost
 • za všechny čestné lidi, kteří byli zvoleni do Poslanecké sněmovny
 • vyřazení komunistů z parlamentu
 • pokračující ochrana ČR před přírodními i průmyslovými pohromami, terorem

Politika

 • požehnání pro povolební vyjednávání, aby vznikla funkční, spravedlnost a svobodu prosazující vláda; dobré obsazení jednotlivých ministerstev (včetně úředníků a poradců), parlamentních orgánů atd.
 • ať „staří“ politici i parlamentní nováčci hledají prospěch této země a nepodléhají vlivům ekonomických ani ideologických lobbistů; moudrost a vhled do projednávaných zákonů a kauz
 • ať v ČR místo roste kultura úcty a spolupráce (v politice, podnikání, církvi, rodinách...)
 • ať jsou ti, kdo podněcují zbytečné rozbroje, umlčeni
 • ať má ČR moudrou zahraniční politiku, nenechá se vtáhnout do žádných nespravedlivých konfliktů, ale je zastáncem utlačovaných a pronásledovaných
 • účinná, citlivá opatření k omezení šíření koronaviru; dobrá komunikace o nich

Ekonomika

 • ať ČNB a vláda dobře nastavují měnovou a hospodářskou politiku; zpomalení aktuálního růstu cen a inflace
 • doplnění zásob energetických zdrojů (ropa, plyn, elektřina) před nadcházející zimou a jejich dostatek během ní
 • obnova výroby po odstávkách kvůli covidu nebo chybějícímu materiálu či součástkám
 • moudrost pro politiky, jak zastavit prohlubování státního dluhu, aniž by to bolestně dopadlo na sociálně nejslabší

Církev

 • zakládání nových sborů, Boží vedení, posila a nadšení pro jejich vedoucí i členy
 • růst společenství nových i starých – ať se více lidí obrací ke Kristu, ať nalézají mezi křesťany láskyplné a pevné vztahy
 • mladí křesťané – horlivost, láska k Ježíši, zapojení do služby a přebírání zodpovědnosti; ať jsou světlem pro své vrstevníky
 • vysvobození pro ty, kdo žijí pod útlakem démonických sil; zmocnění křesťanů k duchovnímu boji
 • ochrana církve před bludy
 • povzbuzení, ochrana i hmotné zabezpečení pro misionáře v zahraničí i pro další pracovníky církvi a v křesťanských organizacích


Témata na říjen

Díky Bohu

 • křesťanské akce, které mohly v poslední době proběhnout
 • svoboda vyznání i dostupnost Písma
 • pokorní a věrní pracovníci v církvi
 • čestní lidé, kteří byli v minulé Poslanecké sněmovně, i ti, kteří tam budou nově

Politika

 • ať je po volbách co nejdřív ustavena stabilní vláda s důvěrou parlamentu, která bude prosazovat spravedlnost a svobodu
 • ať jsou na vlivná místa (ministerstva, parlamentní výbory atd.) vybráni charakterní lidé a ať se obklopí moudrými poradci a spolupracovníky; ať ti, kdo hájí své sobecké zájmy nebo prosazují zlé věci, musejí odejít
 • ať se noví poslanci i lidé na ministerstvech rychle zorientují a připravují dobré zákony a vylepší či zruší ty špatné
 • ať politici z různých stran, kteří prosazují biblické hodnoty, rádi a účinně spolupracují; všeobecné zlepšení vztahů v české politice
 • ať nová vláda během svého působení upraví strukturu rozpočtu, aby se zastavil růst státního dluhu
 • zefektivnění státní správy, elektronizace, méně úředníků i papírování
 • ať se ČR ve větší míře zastává pronásledovaných; větší vstřícnost vůči křesťanům, kteří u nás žádají o azyl
 • dobré vztahy s Izraelem, se státy EU, s USA a dalšími zeměmi

Ekonomika

 • ať ČNB a vláda dobře nastavují pravidla pro fungování ekonomiky; zastavení současného růstu cen a inflace
 • moudrost pro vládu, banky, firmy i občany, jak jednat v měnícím se ekonomickém prostředí
 • řešení bytové krize; zjednodušení stavebního řízení, zrychlení výstavby
 • zefektivnění výstavby a oprav silnic, železnic, elektráren atd.

Sociální práce

 • požehnání pro ty, kdo pracují se seniory a nemocnými, obnova jejich sil; ať Bůh povolává další
 • výstavba chybějících domů s pečovatelskou službou o fyzicky i duševně nemocné
 • vyřešení problému dávek na sociální bydlení, které jsou zlatým dolem pro spekulanty a vytvářejí vyloučené lokality

Církev

 • ať křesťané chodí ve světle; zdravé napomínání a povzbuzování k dobrému
 • ochrana vedoucích před pokušením, pýchou, vyčerpáním, bludným učením; požehnání pro jejich manželství a rodiny
 • ať jsou společenství křesťanů bezpečným místem, kde se ztrápeným, bojujícím či nemocným dostane přijetí, lásky a pomoci
 • ať přibývá viditelných zázraků a vyslyšených modliteb
 • ať roste počet těch, kdo přijmou Ježíše; ať nacházejí v církvi pevné vztahy a zapojují se do služby


Témata na září

Díky Bohu

 • výrazný pokles případů covidu-19 přes léto
 • proběhlé letní akce – konference, tábory, festivaly, evangelizace, sborové i rodinné dovolené...
 • povzbuzení z Křesťanské konference a dalších setkání
 • nízký počet mrtvých a zraněných při úderu tornáda na jihu Moravy, solidarita se zasaženými
 • velká míra pokoje a bezpečí, relativně nízká násilná kriminalita

Školství, mládež

 • moudrost a posila pro pedagogy i žáky a studenty; ať rychle doženou, co zameškali během distanční výuky
 • pokoj to ty, pro které může být návrat do škol stresový (úzkosti, deprese, ztráta sociálních vazeb, šikana atd.)
 • ať věřící děti ve škole obstojí a jsou vzorem pro spolužáky; ochrana před šikanou
 • obnova práce křesťanských lektorů

Parlamentní volby

 • ať se do voleb projeví, kteří kandidáti jsou spravedliví, a kteří svévolní
 • ať je do sněmovny zvoleno (nebo posléze vybráno na ministerstva) co nejvíce věřících a charakterních osobností
 • ať jsou zvoleni poslanci, kteří budou dávat přednost spravedlnosti a právu před osobním prospěchem; kteří budou podporovat klasickou rodinu a chránit život; kteří zabrání nežádoucí centralizaci moci a prohloubení korupce
 • ať jsou ti, kteří svádějí národ na zlé cesty (bezbožné ideologie, nemravnost, nezodpovědnost, mafiánské a korupční praktiky atd.), odstaveni z vlivných míst; oslabení komunistů a dalších nedemokratických stran
 • ať je po volbách co nejdřív ustavena stabilní vláda s důvěrou parlamentu

Církev

 • obnova sborového života
 • vzájemná láska a jednota navzdory různým pohledům na politiku, očkování, teologické důrazy, změny ve sborech apod.
 • růst dobrých vztahů a spolupráce mezi místními sbory i celými denominacemi
 • ať v církvi přibývá kvalitních služebníků pro nejmladší generace a dobře fungují nedělní školy, dorosty, kluby pro mládež atd.
 • ať děti křesťanů rostou v osobním vztahu s Ježíšem a nemají jen víru převzatou od rodičů
 • větší osobní i finanční zapojení české církve do světové misie – vysílání misionářů, adopce na dálku, překládání Bible, podpora křesťanů v problematických zemích, sociální pomoc, práce mezi uprchlíky


Témata na červenec a srpen

Díky Bohu

 • další pokles případů nákazy covidem-19, oslabování pandemie; návrat k normálnějšímu životu
 • chladné a vlhké jaro, díky kterému se zpomalilo množení kůrovce a doplnila se voda v půdě
 • žijeme v krásné, bezpečné a bohaté zemi

Životní prostředí, zemědělství

 • ať jsou moudře spravována odvětví, jichž se dotýkají regulace EU (teplárny, energetika, výroba aut...)
 • ať se realizují efektivní opatření proti povodním, suchu, kůrovci a ničení přírody
 • lepší ochrana orné půdy, lesů, vody a přírodních zdrojů v celé ČR, dobré hospodaření s nimi
 • dobrá letošní úroda obilí, brambor, zeleniny, ovoce...

Politika, vláda, volby

 • ať vychází najevo pravda o politických stranách a chystaných plánech po volbách; ať jsou z kandidátek odstraněni lidé bezcharakterní, úplatní, se zlými úmysly
 • ať nejsou do voleb udělána špatná rozhodnutí velkého dosahu (velké tendry s korupčním potenciálem, státní rozpočet...)
 • volba ředitele BIS – současný ředitel Michal Koudelka má zájem pokračovat, vláda ho chválí, ale staví se proti němu prezident Miloš Zeman
 • ať není schváleno „manželství pro všechny“ s možností adopce dětí stejnopohlavními páry
 • rychlejší udělování azylu křesťanským uprchlíkům

Zdravotnictví

 • požehnání všem pracovníkům ve zdravotnictví a sociálních službách a jejich rodinám láskou, novými silami a chutí dál pomáhat
 • reforma vzdělávání lékařů i sester, abych jich úspěšně vystudovalo mnohem více a aby zůstávali a pracovali v ČR

Církev

 • prohloubení vztahu k Písmu; ať se jím necháme formovat i vést
 • jasný, biblický a zároveň moudrý a citlivý přístup k lidem s jinou sexuální orientací
 • ať co nejvíce lidí pozná Krista a nachází v církvi láskyplné přijetí
 • ať přibývá českých misionářů v zahraničí; těm současným ať Bůh žehná a chrání je
 • růst kvalitního křesťanského umění (chvalozpěvy, koncertní hudba, výtvarné umění, drama, tanec...)
 • požehnání pro letní konference, festivaly, tábory, sborové dovolené, English campy a další akcePřevzato z časopisu
Život víry, kde tyto náměty pravidelně vycházejí.

 
 
 
Kontakt

Křesťanská misijní společnost
Primátorská 41
180 00 Praha 8
IČ: 539147
DIČ: CZ00539147

tel.: 284 841 922
e-mail: info@kmspraha.cz

Facebook KMS

Obchodní podmínky
e-shop: Nakladatelství KMS, s.r.o.
Primátorská 41
180 00 Praha 8
IČ 25703447
DIČ CZ 25703447

 


Klasická verze webu